Indikatorrapporten

Regional fordeling av FoU i et europeisk perspektiv

Sammenligninger av FoU mellom land får ofte mye oppmerksomhet. Men i mange tilfeller kan FoU-statistikk brutt ned på regioner gi innsikt i likheter og forskjeller mellom mer sammenlignbare enheter. I dette kapitlet ser vi på hvor stor andel av verdiskapingen i en region som brukes på FoU (FoU-intensitet), og hvor stor andel forskerne utgjør av total arbeidsstyrke (målt i årsverk utført av forskere). Her bruker vi data fra Eurostat. Vi studerer også innovasjonsaktiviteten i europeiske regioner med utgangspunkt i EU-kommisjonens Regional Innovation Scoreboard. Tallene blir presentert på NUTS 2-nivå. Se nærmere i metodevedlegget og i faktaboks om NUTS-klassifisering under.

Figur 2.3a FoU-intensitet og forskere som andel av sysselsatte i europeiske regioner (NUTS2). 2018 eller siste tilgjengelige år.

Kilde: Eurostat

Trøndelag blant de mest FoU-intensive regionene i Europa

Trøndelag er den fjerde mest FoU-intensive regionen i Europa, målt i FoU-utgifter i forhold til regionens verdiskaping (BNP). FoU-utgiftene utgjør 4,8 prosent av verdiskapingen i regionen. Kun Karlsruhe i Tyskland, Steiermark i Østerrike og Västsverige i Sverige skårer høyere enn Trøndelag. Den danske Hovedstadsregionen er også å finne blant Europas 10 mest FoU-intensive regioner.

Indre London i Storbritannia, Hovedstadsregionen i Danmark og Brabant i Belgia er blant regionene i Europa med høyest andel forskere per sysselsatt. Av norske regioner finner vi både Trøndelag og Oslo og Akershus blant 10 på topp. Det gjenspeiler at Norge har en sterk konsentrasjon av universiteter, institutter og kunnskapsbasert næringsliv rundt Trondheim og Oslo.

Regional Innovation Scoreboard rangerer europeiske regioner

EUs Regional Innovation Scoreboard (RIS) måler innovasjonsaktiviteten i europeiske regioner, se faktaboksen under. 2021-utgaven viser at innovasjonsaktiviteten har økt for 225 regioner siden 2014. De mest innovative regionene ligger hovedsakelig i Sentral-Europa, Storbritannia og Norden, mens de minst innovative regionene er konsentrert i Sør- og Øst-Europa. Kartet viser hvordan regionene i Europa skårer i forhold til gjennomsnittlig innovasjonsaktivitet i EU i 2021.

Figur 2.3b Skår i forhold til gjennomsnittlig innovasjonsaktivitet i EU på Regional Innovation Scoreboard etter region. 2021.

Kilde: Regional Innovation Scoreboard 2021, EU-kommisjonen

Tabell 2.3a De 25 mest innovative regionene i Europa. 2021.

 

Region

Skår relativt til EU 2021

Kategori etter innovasjonsaktivitet

1.

Stockholm (Sverige)

154,5

Innovasjonsleder +

2.

Helsinki-Uusimaa (Finland)

151,7

Innovasjonsleder +

3.

Oberbayern (Tyskland)

151,1

Innovasjonsleder +

4.

Hovedstaden (Danmark)

149,0

Innovasjonsleder +

5.

Zürich (Sveits)

146,4

Innovasjonsleder +

6.

Karlsruhe (Tyskland)

144,0

Innovasjonsleder

7.

Berlin (Tyskland)

143,8

Innovasjonsleder

8.

Ticino (Sveits)

142,7

Innovasjonsleder

9.

Sydsverige (Sverige)

141,8

Innovasjonsleder

10.

Nordwestschweiz (Sveits)

138,1

Innovasjonsleder

11.

Västsverige (Sverige)

137,8

Innovasjonsleder

12.

South East (Storbritannia)

137,6

Innovasjonsleder

13.

Zentralschweiz (Sveits)

136,0

Innovasjonsleder

14.

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgia)

135,1

Innovasjonsleder

15.

Tübingen (Tyskland)

134,7

Innovasjonsleder -

16.

Braunschweig (Tyskland)

134,6

Innovasjonsleder -

17.

Oslo og Akershus (Norge)

134,3

Innovasjonsleder -

18.

Ostschweiz (Sveits)

133,8

Innovasjonsleder -

19.

Rheinhessen-Pfalz (Tyskland)

133,8

Innovasjonsleder -

20.

Région lémanique (Sveits)

133,6

Innovasjonsleder -

21.

Hamburg (Tyskland)

133,3

Innovasjonsleder -

22.

London (Storbritannia)

133,0

Innovasjonsleder -

23.

Östra Mellansverige (Sverige)

132,8

Innovasjonsleder -

24.

Midtjylland (Danmark)

132,2

Innovasjonsleder -

25

Länsi-Suomi (Finland)

130,7

Innovasjonsleder -

Kilde: Regional Innovation Scoreboard 2021, EU-kommisjonen

Mange innovasjonsledende regioner i Sverige, Sveits og Tyskland

Blant de mest innovative regionene i Europa finner vi flere nordiske. Stockholm i Sverige, Helsinki i Finland og Hovedstadsregionen i Danmark ligger på henholdsvis første, andre og fjerde plass i rangeringen av innovasjonsaktivitet i europeiske regioner i 2021. Ellers dominerer blant annet Sveits og Tyskland toppen av rangeringen av innovasjonsaktivitet i de europeiske regionene. Også Oslo og Akershus og Trøndelag blir kategorisert som innovasjonsledende regioner, og rangeres som henholdsvis nummer 17 og 31. Les mer om norske regioners skår på de ulike indikatorene i RIS på EU-kommisjonens nettsider her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.