Indikatorrapporten

Forskning og utvikling i europeiske regioner

Sammenligninger av FoU mellom land får ofte mye oppmerksomhet. Men i mange tilfeller kan FoU-statistikk brutt ned på regioner gi innsikt i likheter og forskjeller mellom mer sammenlignbare enheter. Mer spesifikt ser vi på hvor stor andel av verdiskapingen i et land eller en region som brukes på FoU (FoU-intensitet), og hvor stor andel forskerne utgjør av total arbeidsstyrke (målt i årsverk utført av forskere). Her bruker vi data fra Eurostat for å vise forskjeller mellom regioner i Europa. Se nærmere i metodevedlegget og i faktaboks om NUTS-klassifisering under.

NUTS-klassifisering

Figur 2.3a FoU-intensitet og forskere som andel av sysselsatte i europeiske regioner (NUTS2). 2017 eller siste tilgjengelige år.

Merknad: Belgia, Ciudad Autónoma de Ceuta (Spania), Ciudad Autónoma de Malilla (Spania), Småland med öarna (Sverige), Mellersta Norrland (Sverige): 2015. Bosnia-Hercegovina: 2014. Frankrike: 2013. Irland, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Tyrkia: nasjonale data.

Kilde: Eurostat

Trøndelag og Oslo/Akershus blant Europas 10 mest FoU-intensive regioner

Ser vi på FoU-utgifter i forhold til regionenes verdiskaping (BNP), er de to tyske regionene Braunschweig og Stuttgart de meste FoU-intensive regionene i Europa. I begge tilfeller dreier det seg om områder som både har lange tradisjoner for vitenskapelig aktivitet og et stort innslag av kunnskapsintensiv industri, blant annet innenfor bilindustri, medisin og telekommunikasjon. Men blant de ti mest FoU-intensive regionene finner vi også Trøndelag på en åttendeplass. Sammen med Västsverige og den danske Hovedstadsregionen er Trøndelag én av tre nordiske regioner som er blant Europas 10 mest FoU-intensive.

Ser vi på antall forskere per innbygger, er Trøndelag helt oppe på femteplass i Europa, og Oslo/Akershus er nummer åtte. Det gjenspeiler at Norge har en sterk konsentrasjon av universiteter, institutter og kunnskapsbasert næringsliv rundt Oslo og Trondheim. Denne konsentrasjonen er sterk også i en europeisk målestokk. Målt på denne måten er det Indre London som har Europas største tetthet av forskere, etterfulgt av Brabant i Belgia og Hovedstadsområdet i Danmark.