Indikatorrapporten

Hovedtrender og tverrgående tema

Dette kapitlet gir en oversikt over hovedtrender og tverrgående tema som ligger spredt på ulike delkapitler i rapporten. Først kommer en oppsummering av noen hovedfunn og trender samt hovedpunkter fra hvert kapittel. Deretter omtales hovedtrender i internasjonal økonomi og status i forhold til bærekraftsmålene. Begge tema utgjør sentral kontekstuell bakgrunn for utviklingen innenfor forskning og innovasjon. Til slutt gir vi en oversikt over de delene av rapporten som omhandler følgende tverrgående tema: i) regionale perspektiver, ii) samarbeid, iii) internasjonalisering og iv) kjønn og mangfold. Disse temaene vil bli oppdatert og utdypet med grundigere tverrgående analyser tidlig i 2021.

Forside rapporten.png

Bidragsytere til kapittel 8