Indikatorrapporten

Forskning og utvikling i Norge

Dette kapitlet presenterer status og endring for ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. Kapitlet har hovedvekt på resultatene fra den siste FoU-undersøkelsen for 2019. Vi ser først på Norges samlede FoU-innsats. Deretter følger beskrivelser av de FoU-utførende sektorene; næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Helseforetakenes FoU-aktivitet får egen omtale. Sist i kapitlet inngår en regional fordeling av norsk FoU-innsats. Den nasjonale FoU-statistikken som utarbeides av SSB og NIFU, er hovedkilde for tallmaterialet. Informasjon om hvordan vi utarbeider FoU-statistikken finner du i faktabokser og i metodevedlegget. Kapitlet inneholder også en fokusartikkel om politisk styring av forskning og høyere utdanning (kapittel 1.3).

FoU-utgifter i Norge etter sektor. Faste 2015-priser og løpende priser. 19702019.

Kilder: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Disse har bidratt til kapittel 1