Hjelp av gratis konsulent til søknadsarbeidet kan ha vært avgjørende

En norskutviklet medisin mot cystisk fibrose blir nå testet på europeiske pasienter med finansiering fra EU. Forskningsrådets eksterne konsulenthjelp var god å ha for det norske firmaet, men alt gikk ikke knirkefritt.

Algipharma-teamet sikret seg EU-finansiering: Arne Dessen, Hilde Morris, Jovita Sleboda, Phil D. Rye, Are Kristiansen og Yngvar P. Berg.
Algipharma-teamet sikret seg EU-finansiering: Arne Dessen, styreleder; Hilde Morris, leder for klinisk utprøving; Jovita Sleboda, QA-leder; Phil D. Rye, FoU-direktør; Are Kristiansen, senior prosjektleder FoU og Yngvar P. Berg d.y., daglig leder. (Foto: AllgiPharma)

Cystisk fibrose er en veldig alvorlig sykdom som blant annet gir nedsatt lungefunksjon og fører til tidlig død. AlgiPharma AS har gitt disse pasientene nytt håp. Selskapet utvikler en medisin som løser opp tyktflytende og gammelt slim fra luftrør og lunger og får slimproduksjonen til å fungere mer som normalt. Målet er å redusere plagene og forlenge livet til pasientene.

Selskapet har forsket og utviklet medisinen i mange år og har gjennomført de første kliniske forsøkene. Resultatene var lovende, men for å dokumentere effekten trengtes flere storskala kliniske studier. Selskapet måtte se seg om etter mer kapital. Her var EU-finansiering en mulig kilde.

AlgiPharma var kjent med EU-systemet

AlgiPharma hadde tidligere fått finansiering fra EUs syvende rammeprogram og Eurostars, og internasjonale samarbeidspartnere var allerede på plass. I 2015 sendte selskapet en søknad til samfunnsutfordringen "helse" i Horisont 2020. Selv om søknaden ble avslått, ga den viktig læring, og Algipharma var klare til å prøve seg på nytt høsten 2016. Denne gangen kom de greit gjennom den første fasen. Da begynte det store arbeidet med full søknad til fase to.

Tilbud fra Forskningsrådet

Litt ut i søknadsskrivingen fikk seniorprosjektleder Are Kristiansen i AlgiPharma, en telefon fra Forskningsrådet med tips om ordningen som tilbyr gratis bistand fra konsulentfirmaet PNO.

– Jeg hadde aldri hørt om PNO før Forskningsrådet ringte. Det var et godt tilbud. PNO var veldig gode på alle administrative formalia og måter å skrive på. Deres konsulent hjalp oss til å forstå stammespråket i EU og hvordan vi skulle formulere ting for å nå frem. Uten innspillene fra PNO hadde vi kanskje ikke fått prosjektet, sier Kristiansen som skrev hoveddelen av søknaden sammen med Astrid Hille Myrseth.

EU-finansiering for AlgiPharmas pusteapparat.
I de kliniske studiene bruker pasientene et slikt pusteapparat der medisinen er i de røde ampullene. (Foto: AlgiPharma)

Fant tonen med konsulentselskapet

Men det tok litt tid å finne tonen med konsulentselskapet. Etter hvert fant AlgiPharma en arbeidsform som fungerte godt for dem.

– Vi skrev tekstene først og så leste PNO gjennom og kom med kritiske innspill. Slik arbeidet vi oss frem til en full søknad. Det ble en balanse mellom å få hjelp fra PNO og ikke å kjøpe alt.

Langvarige kontraktsforhandlinger

I juli 2017 fikk Algipharma fikk beskjed om at prosjektet ville få seks millioner euro i EU-finansiering. Da ventet nye utfordringer i kontraktsforhandlingene med Kommisjonen, og kontrakten med EU ble ikke signert før i desember.

Kommisjonen godtok ikke Algipharma, et lite privateid selskap, som koordinator for prosjektet. Det ble løst ved at Universitetssykehuset i Køln formelt ble koordinator.

– Prosjektet blir dyrere å gjennomføre siden det er en part til som skal være med i alle kontraktsforhandlinger, sier Berg.

Økonomisk støtte fra flere hold

I tillegg til støtten fra EU har Algipharma nylig også fått tre millioner dollar i støtte for tilstøtende kliniske studier fra den amerikanske Cystic Fibrosis Foundation (CFF). Til sammen har CFF finansiert Algipharmas prosjekter med 120 millioner kroner de siste årene.

Algipharma fikk også 370.000 kroner PES2020-midler fra Forskningsrådet til søknadsskriving i fase 2, og «grant agreement preparations».

Skal dere skrive søknad til Horisont 2020 og er interessert i gratis konsulenthjelp gjennom Forskningsrådet, finn ut mer om tilbudet her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.