Kurspodkaster

Disse podkastene er laget for deltakere på Horisont Europa-kurs i institusjonelle partnerskap.

I samarbeid med SINTEF har vi laget flere podkaster som gir deg innsikt i ulike sider ved institusjonelle partnerskap. Her kan du lytte til disse. 

Lytt til podkast om institusjonelle (institutionalized) partnerskap

Lytt til podkast om avtalebaserte (co-programmed) partnerskap

Lytt til podkast om samfinansierte (co-funded) partnerskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.