Tematiske kickoff for Horisont Europa

Gjennom syv timelange sendinger har våre eksperter i Forskningsrådet og Innovasjon Norge gått gjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europa for gi deg innsikt i hvor vi mener det er gode muligheter for norske aktører i EU-programmet.

Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder. Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2.

I arrangementene presenterte vi:

  • hovedinnholdet i hver tematiske inndeling (klynge)
  • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
  • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Her kan du se opptak av sendingene

Tidligere i vår det ble i tillegg arrangert en kickoff for Horisont Europas innovasjonspilar. Se opptak fra denne kickoffen på Innovasjon Norges nettsider.

Se også: oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 05:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.