Tematiske kickoff for Horisont Europa

Gjennom syv timelange sendinger har våre eksperter i Forskningsrådet og Innovasjon Norge gått gjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europa for gi deg innsikt i hvor vi mener det er gode muligheter for norske aktører i EU-programmet.

Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder. Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2.

I arrangementene presenterte vi:

  • hovedinnholdet i hver tematiske inndeling (klynge)
  • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
  • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Her kan du se opptak av sendingene

Tidligere i vår det ble i tillegg arrangert en kickoff for Horisont Europas innovasjonspilar. Se opptak fra denne kickoffen på Innovasjon Norges nettsider.

Se også: oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.