Bli med i norsk EOSC-forum

European Open Science Cloud (EOSC) er et initiativ fra EU-kommisjonen som tar sikte på å utvikle og samordne eksisterende infrastruktur og tjenester for å fremme åpen forskning. Forskningsrådet inviterer norske medlemmer av EOSC Association og andre relevante aktører til et nasjonalt forum for å koordinere den norske innsatsen.

Forskningsrådet har etablert et nasjonalt EOSC- forum for norske medlemmer av EOSC Association og andre relevante, norske aktører. Målet med forumet er å samle, dele og bruke kunnskap om EOSC, koordinere nasjonal deltakelse i EOSC Association og ivareta norske interesser i utviklingen av EOSC.

Forumet skal bidra til å:

Alle med interesse for EOSC – det være seg representanter fra norske forskningsorganisasjoner eller enkeltforskere som ønsker å få mer kunnskap om EOSC – er hjertelige velkomne til å bli med. Forumet bruker Teams for informasjonsutveksling, uformell kontakt og møter ved behov.

For å bli med i Teamsrommet til nasjonalt EOSC Forum, kontakt forskningsdata@forskningsradet.no

Forskningsrådets rolle i EOSC Association

Kunnskapsdepartementet utnevnte høsten 2021 Forskningsrådet som 'mandated organisation' og Forskningsrådet ble formelt tatt opp som medlem i EOSC Association i desember 2021. Forskningsrådet har dermed en vedtektsfestet rolle hvor vi skal representere det norske forskningssystemets interesser i EOSC Association.

Støtte til medlemskap i EOSC Association

Forskningsrådet gir støtte til medlemskap i EOSC Association for norske forskningsorganisasjoner. Gå til utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 10.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.