Prosessen fram mot innføring av Plan S

Plan S ble først lansert i september 2018, og Norge gjennom Forskningsrådet var blant de første landene som sluttet seg koalisjonen av organisasjoner som innfører kravene, cOAlition S.

Etter lanseringen av Plan S prinsippene, begynte arbeidet med å utforme en konkret veileder for implementering av Plan S-prinsippene. Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen ledet dette arbeidet, sammen med David Sweeney fra UK Research and Innovation (UKRI).

En første versjon av implementeringsveilederen ble offentliggjort i oktober 2018, og det ble gjennomført innspillsrunder basert på denne internasjonalt og i flere av landene, herunder Norge.

Les hvilke innspill vi fikk inn om implementeringen av Plan S. pdf.

I Norge ble det også arrangert debattmøter om Plan S ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Endelig versjon av implementeringsveilederen for Plan S ble godkjent av lederne for cOAlition S-organisasjonene i mai 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.