Personvern

Alle universitetene, de vitenskapelige og statlige høgskolene, en rekke private høgskoler, forskningsinstitusjoner og sykehus, har inngått avtale med NSD om at daglig leder ved NSD er personvernombud for forskning som gjennomføres ved institusjonene.

Avtalen innebærer at alle forsknings- og studentprosjekter som skal benytte personopplysninger, meldes til NSD i stedet for til Datatilsynet.

Meldeskjema er tilgjengelig på NSDs hjemmesider. Utfylt meldeskjema sendes NSD, Hans Holmboesgt. 22, 5007 BERGEN.

Spørsmål om forskning og personvern kan rettes til NSD på telefon 55 58 21 17 eller e-post.

Institusjoner som ikke har inngått avtale med NSD, sender melding eller søknad om konsesjon direkte til Datatilsynet. For mer informasjon viser vi til Datatilsynets hjemmesider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 00:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.