Roller i samarbeidsavtaler

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er igjen ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Prosjektansvarliges ansvar

Prosjektansvarlig har følgende ansvar når det gjelder prosjekter som skal ha samarbeidsavtaler:

  • Du er ansvarlig for at samarbeidsavtalene er i tråd med kontraktens vilkår og forutsetninger.
  • Du skal sørge for at samarbeidspartnerne til enhver tid er kjent med alle relevante deler av kontrakten med Forskningsrådet.
  • Du har hovedansvar for å overholde kravene til rapportering som Forskningsrådet stiller. Samarbeidsavtalen må regulere samarbeidet slik at du har nødvendig informasjon til å overholde disse kravene.
  • I avtalene må du sikre at verken prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere mottar indirekte statsstøtte, i henhold til beskrivelse i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon.

Forskningsrådets ansvar

Forskningsrådet har følgende ansvar når det gjelder prosjekter som skal ha samarbeidsavtaler:

  • Vi forholder oss til prosjektansvarlig, og er ikke part i samarbeidsavtalene.
  • Vi stiller visse krav til samarbeidsavtaler, blant annet til hvordan eierskap og rettigheter til prosjektresultater skal reguleres i en samarbeidsavtale.

Kravene bygger på: Forskningsrådets rettighetspolitikk (pdf)

Kravene går også fram i avsnittet Eiendomsrett, utnyttelsesrett og lisensiering:
Generelle vilkår for FoU-prosjekter 2021 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:48 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.