Regler, krav og praktisk info for deltagelse i Horisont 2020

Nedenfor finner du svar på spørsmål som norske søkere har stilt i forbindelse med Horisont 2020-deltagelse. Spørsmål og svar er samlet under overskrifter. Du åpner boksen ved å klikke på pilen t.h. for overskriften.

Funding and tender-portalen, registrering og validering

Deltagelse fra land utenfor EU

Deltagelsesregler og støtterate

Personalkostnader

Andre direkte kostnader

Tredjepart

Etikk

Rapportering