Formelen til den gode skolen med EU-midler

Modum kommune i Buskerud skal finne formelen til den gode skolen ved hjelp av midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Norske og europeiske offentlige aktører står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. Horisont 2020 er opptatt av at forskning og innovasjon skal bidra til å løse disse. For å få til dette må samfunnsaktørene involveres.

I mange utlysinger krever derfor EU at offentlige aktører skal være med i prosjektene. Stadig flere norske offentlige aktører lykkes med sine EU-søknader. Sammen med Sintef og Buskerud fylkeskommune har Modum kommune fått 32 millioner kroner fra EU for å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring.

Forskning viser at tidlig innsats er viktig i helsefremmende og forebyggende arbeid. Satsing på sosial og emosjonell kompetanse blant skolebarn gir økt trivsel og forebygger psykiske plager. BOOST-prosjektet skal bidra til at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen.

Prosjektet BOOST

Stort utbytte 

- Vi får tilgang til ledende forskere i Europa. Vi får være med å teste og utvikle program som er basert på nyere forskning og studier. Vi får også muligheten til å samarbeide med eksterne og får
veiledning i utviklingsarbeid som vi ellers måtte ha funnet ut av på egen hånd, sier Sveinung Løvik prosjektmedarbeider og lærer i Modum kommune.

Han legger til at de gjennom prosjektet får mulighet til å stifte nye bekjentskaper som gjør at de kan samarbeide videre i fremtiden.
- Og selvfølgelig får vi utbytte av selve prosjektet. Det skal gi oss redskap og mulighet til å styrke skolen enda mer i fremtiden, understreker Løvik.

Dette kan vi få til!

Løvik anbefaler andre kommuner som vil søke å få fylkeskommunen og Forskningsrådet med på laget. - De gir hjelp til å ha fokus på behovene og målene man trenger i søknaden. Ellers er det viktig med politisk forankring før man begynner på prosessen med å velge i de forskjellige EU-programmene.

Løvik sier at det i tillegg til politisk forankring er viktig med forankring nedenfra.

- Det er viktig at dette er noe kommunen skal drive med, og har behov for. I vårt tilfelle livsmestring og sosial kompetanse. Ikke tenk at dette er for stort. Vær engasjert og tenk: Dette kan vi få til!

Gjennom BOOST-prosjektet skal fylkeskommunen løfte frem resultater av forskning, og funn, og synliggjøre de innovative løsningene.
- Målgruppene er det politiske nivået på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i prosjektpartnerlandet. Fylkeskommunen eier de videregående skolene, så resultater og løsninger er viktig for skoleutvikling videre i Viken, sier Åse Marit Hovden, rådgiver folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Får tilgang til den beste kompetansen

Offentlige aktører som søker forskningsmidler fra EU får tilgang til den beste kompetansen i Europa, og får mulighet til å teste ut helt nye løsninger. EU-prosjekter gir nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør.

Tips til deg som vil søke

Veien fra Norge til Brussel er kortere enn mange tror, og Forskningsrådet oppmuntrer flere offentlige aktører til å søke. Ta kontakt med vår nasjonale kontaktperson for mer informasjon og veiledning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 08.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.