Formelen til den gode skolen med EU-midler

Modum kommune i Buskerud skal finne formelen til den gode skolen ved hjelp av midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Norske og europeiske offentlige aktører står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. Horisont 2020 er opptatt av at forskning og innovasjon skal bidra til å løse disse. For å få til dette må samfunnsaktørene involveres.

I mange utlysinger krever derfor EU at offentlige aktører skal være med i prosjektene. Stadig flere norske offentlige aktører lykkes med sine EU-søknader. Sammen med Sintef og Buskerud fylkeskommune har Modum kommune fått 32 millioner kroner fra EU for å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring.

Forsking viser at tidlig innsats er viktig i helsefremmende og forebyggende arbeid. Satsing på sosial og emosjonell kompetanse blant skolebarn gir økt trivsel og forebygger psykiske plager. BOOST-prosjektet skal bidra til at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen.

Prosjektet BOOST

Stort utbytte 

- Vi får tilgang til ledende forskere i Europa. Vi får være med å teste og utvikle program som er basert på nyere forskning og studier. Vi får også muligheten til å samarbeide med eksterne og får
veiledning i utviklingsarbeid som vi ellers måtte ha funnet ut av på egen hånd, sier Sveinung Løvik prosjektmedarbeider og lærer i Modum kommune.

Han legger til at de gjennom prosjektet får mulighet til å stifte nye bekjentskaper som gjør at de kan samarbeide videre i fremtiden.
- Og selvfølgelig får vi utbytte av selve prosjektet. Det skal gi oss redskap og mulighet til å styrke skolen enda mer i fremtiden, understreker Løvik.

Dette kan vi få til!

Løvik anbefaler andre kommuner som vil søke å få fylkeskommunen og Forskningsrådet med på laget. - De gir hjelp til å ha fokus på behovene og målene man trenger i søknaden. Ellers er det viktig med politisk forankring før man begynner på prosessen med å velge i de forskjellige EU-programmene.

Løvik sier at det i tillegg til politisk forankring er viktig med forankring nedenfra.

- Det er viktig at dette er noe kommunen skal drive med, og har behov for. I vårt tilfelle livsmestring og sosial kompetanse. Ikke tenk at dette er for stort. Vær engasjert og tenk: Dette kan vi få til!

Gjennom BOOST-prosjektet skal fylkeskommunen løfte frem resultater av forskning, og funn, og synliggjøre de innovative løsningene.
- Målgruppene er det politiske nivået på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i prosjektpartnerlandet. Fylkeskommunen eier de videregående skolene, så resultater og løsninger er viktig for skoleutvikling videre i Viken, sier Åse Marit Hovden, rådgiver folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Får tilgang til den beste kompetansen

Offentlige aktører som søker forskningsmidler fra EU får tilgang til den beste kompetansen i Europa, og får mulighet til å teste ut helt nye løsninger. EU-prosjekter gir nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør.

Tips til deg som vil søke

Veien fra Norge til Brussel er kortere enn mange tror, og Forskningsrådet oppmuntrer flere offentlige aktører til å søke. Ta kontakt med vår nasjonale kontaktperson for mer informasjon og veiledning.