Oversikt milepæler Horisont Europa

Viktige milepæler i arbeidet frem mot Horisont Europa. Dette er en tentativ oversikt, og vi tar forbehold om utsettelser og endringer.

Januar 2020:

Mars 2020:

 • Første møter i de uformelle programkomiteene. Programkomiteenes viktigste oppgave blir å bidra til utviklingen av det første arbeidsprogrammet (2021-2022) for Horisont Europa
 • Etablering av NCP-system for Horisont Europa
 • Offentliggjøring av hvilke partnerskap som skal lanseres under Horisont Europa i 2021/22 og i 2023/24

Juni/juli 2020:

 • Temaer for første runde med samfunnsoppdrag (missions) inngår i strategisk plan
 • Et tidlig utkast til arbeidsprogram for de ulike områdene legges frem for diskusjon i programkomiteene
 • Oppnevning av norske referansegrupper for Horisont Europa. 

September 2020:

 • Kommisjonens R&I Days i Brussel

Oktober 2020:

 • 26. oktober: Norsk lanseringskonferanse for Horisont Europa

Høsten 2020:

 • EU fatter endelig vedtak om etablering av Horisont Europa, inkludert budsjett. Horisont Europa kan først formelt vedtas når EU har oppnådd enighet om langtidsbudsjettet for 2021-2027 (MFF)
 • Publisering av det første arbeidsprogrammet (2021-2022) for Horisont Europa

1. januar 2021:

 • Planlagt oppstart av Horisont Europa

Første halvår 2021:

 • EØS-komiteen fatter beslutning om assosiering til Horisont Europa for EFTA-EØS-landene, og Stortinget vedtar norsk assosiering til Horisont Europa. Norske aktører kan delta i søknader til Horisont Europa selv om formell assosiering ikke er på plass
 • Første søknadsfrister til utlysninger under Horisont Europa