Økonomiske ordninger

Forskningsrådet vil tilrettelegge for best mulig deltakelse i Horisont Europa. Ulike økonomiske støtteordninger er under etablering.

Denne siden er under arbeid

Ordningene vil blant annet dekke følgende

  • reisestøtte for å finne partnere og nettverk i Horisont Europa
  • støtte til enkeltsøkere for å utvikle prosjektsøknader
  • rammebevilgning til institutter, høgskoler, universiteter og helseforetak