Økonomiske ordninger

Forskningsrådet vil tilrettelegge for best mulig deltakelse i Horisont Europa. Ulike økonomiske støtteordninger er under etablering.

Denne siden er under arbeid

Ordningene vil blant annet dekke følgende

  • reisestøtte for å finne partnere og nettverk i Horisont Europa
  • støtte til enkeltsøkere for å utvikle prosjektsøknader
  • rammebevilgning til institutter, høgskoler, universiteter og helseforetak

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 13.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.