Konsulenthjelp

Forskningsrådet tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa. Vi har i flere år hatt avtale med det internasjonale konsulentselskapet PNO. Selskapet benyttes av mange bedrifter og anerkjente europeiske forskningsinstitusjoner.

Dette er noe av det PNO kan bistå med:

  • hjelp til utvikling av Horisont Europa-strategi
  • mentorhjelp og ideutvikling til best mulig Horisont Europa søknad
  • hjelp med å finne riktige partnere til prosjektet
  • gjennom individuelle møter avdekke spesifikke behov, ambisjoner og forventninger
  • identifisere utlysninger og finansieringsmuligheter som passer med ditt prosjekt
  • gjennomlesning og kommentering av søknaden

Du kan få hjelp til søknadsutvikling innenfor alle typer Horisont Europa-utlysninger, enten det er et samarbeidsprosjekt (RIA, IA og CSA-prosjekttyper), eller en søknad til ERC, MSCA eller COST nettverk.