Tematiske kickoff for Horisont Europa

Gjennom syv ulike morgensendinger i uke 17 og 18 skal vi gå gjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europa og gi deg innsikt i hvor vi mener det er gode muligheter for norske aktører.

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder 
 
Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2. 
 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2. I tillegg har vi laget en egen kickoff for forskningsinfrastruktur. Mange av temaene i kickoffene er tverrgående. Jobber du for eksempel innen temaet klima, vil du finne elementer av dette i flere av de tematiske sendingene. 

Velg tema og meld deg på

Alle kickoff-sendingene varer fra kl. 9 til 10. Er sendingene gjennomført, finner du opptak på arrangementssiden.

I arrangementene får du presentert

  • hovedinnholdet i hver tematiske inndeling (klynge)  
  • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
  • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Du kan sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart underveis i sendingen. 

Se også: oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre.