EU-nettverk i Horisont Europa

Forskningsrådet vil i 2021 lyse ut midler til etablering og drift av EU-nettverk for Horisont Europa.

Overordnet mål for nettverkene er å mobilisere norske deltakere til rammeprogrammet gjennom å øke kompetansen på Horisont Europa, bedre samarbeidet mellom nøkkelaktører på tvers av sektorer, lære og dele god praksis og utvikle allianser. Forskningsrådet ser på nettverkene som viktige støttespillere for mobiliseringsarbeidet av norske aktører.

Kontakt

Oda Bjelland Mathiassen