EU-nettverk i Horisont Europa

EU-nettverkene jobber for å dyktiggjøre norske søkere til EUs Horisont Europa. Forskningsrådet bidrar med midler til å drifte disse EU-nettverkene som holder til i hele landet.

Overordnet mål for nettverkene er å mobilisere norske deltakere til rammeprogrammet gjennom å øke kompetansen på Horisont Europa, bedre samarbeidet mellom nøkkelaktører på tvers av sektorer, lære og dele god praksis og utvikle allianser. Forskningsrådet ser på nettverkene som viktige støttespillere for mobiliseringsarbeidet av norske aktører.

Oversikt over EU-nettverk

Nettverk

Ansvarlig institusjon

Kontaktperson

NORA.EU

Universitetet i Oslo

Klas Henning Pettersen
Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transport systemer og tjenester - ITS Norway

Runar Søråsen
EU-nettverk Møre og Romsdal - et regionalt nettverk for flere og bedre søknader i Horisont Europa.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Malene Aaram Vike
Horisont Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune

Marthe Kristin Svensson
Horisont Trøndelag 2021-2024 -  et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Trøndelag fylkeskommune

Stein Ivar Mona
FINN-EU

KS - Kommunesektorens organisasjon

Thea Forsberg
Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Vestland fylkeskommune

Kate Clarke
NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

SINTEF Digital

Lene Lad Johansen
EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

Smart Innovation Norway AS

Joseph Negreira
Process+

Norsk industri

Katrine Vinnes
EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

SINTEF AS

Aksel Andreas Transeth
Ocean of Opportunities

Universitetet i Bergen

Cecilie Evjen
Horisont Rogaland

Universitetet i Stavanger

Kyrre Aas
Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

Agder fylkeskommune

Stig Marthinsen
AquaMare NCE Aquaculture AS Andreas Knutson