Kurs for å søke Horisont 2020

Vi har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

De fleste kurstilbudene er åpne for alle, mens enkelte kurs retter seg spesielt mot en enkelt målgruppe, som f.eks. EU-rådgivere.

Kurstilbudet inneholder både introduksjonskurs og viderekommende kurs. Kursene dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identifisering av muligheter og søknadsutvikling til prosjektgjennomføring.

​Kursene er gratis, men vi tar et gebyr på kr. 1000 ikke oppmøtte registrerte deltakere.

I oversikten nedenfor finner du hvilke kurs Forskningsrådet tilbyr på ulike nivåer. Her vil du også finne våre kurs om Horisont Europa. 

Meld deg på kurs via arrangementskalenderen.