Koronaviruset: utsettelser og endringer i frister

Utsettelse av H2020-prosjekter

Hvis utbruddet av korona-viruset hindrer deg som prosjektpartner å oppfylle dine forpliktelser i henhold til Grant Agreement (MGA), eller til og med å utføre arbeid i prosjektet, må du umiddelbart ta kontakt med din prosjektkoordinator som i sin tur kontakter Project Officer (PO). EU-kommisjonen vil vurdere hvert enkelt tilfelle i henhold til bestemmelsen om force majeure i artikkel 51 H2020 MGA.

Eksempel: Dersom planlagte møter, seminarer eller workshops blir avlyst, vil påløpte kostnader, som det også er budsjettert for i prosjektet, kunne bli dekket dersom de ikke dekkes av andre. Kommisjonen vil gjøre en vurdering av de enkelte tilfellene.

Utsatt søknadsfrist for de fleste av vårens Horisont 2020-utlysninger

EU utsetter søknadsfristene for de fleste utlysninger i perioden 17. mars og frem til 15. april. Dette gjelder ikke IMI og EIC-pilotutlysninger.
Mer informasjon på EUs nettside Funding and Tenders Portal.
EIC-accelerator har utvidet sin søknadsfrist med 48 timer til 20. mars kl 17.00.

Se Kommisjonens nettside for Ofte stilte spørsmål (FAQ)  knyttet til koronapandemien.