Konsulenthjelp til søknadsskriving

Har du et godt prosjektforslag til Horisont 2020 men ikke sikker på om det er klart nok formulert eller om du har med de riktige personene? Du kan få hjelp med EU-prosjektet ditt fra idé til ferdig søknad.

Forskningsrådet tilbyr nå gratis konsulenthjelp til potensielle søkere for å se om EU-søknaden er liv laga. Konsulentfirmaet PNO, som benyttes av mange bedrifter og anerkjente europeiske forskningsinstitusjoner, har fått oppdraget med å gjennomgå de norske prosjektideene.

Dette er noe av kompetansen PNO kan bistå med

  • mentorhjelp og ideutvikling mot en best mulig Horisont 2020-søknad
  • identifisere dine unike "selling points"
  • hjelp med å finne riktige partnere til prosjektet
  • gjennom individuelle møter avdekke spesifikke behov, ambisjoner og forventninger
  • identifisere utlysninger og finansieringsmuligheter som passer med ditt prosjekt
  • gjennomlesning og kommentering av søknaden din, slik at prosjektforslaget ditt kan lykkes best mulig i Horisont 2020

Spar tid og ressurser

Forskningsrådet har erfart at flere norske forsknings- og innovasjonsaktører som ønsker å søke Horisont 2020-midler, kunne spart mye tid og innsats om de hadde fått tilbakemeldinger på prosjektet tidligere i prosessen.

Forskningsrådet har derfor valgt å tilby norske søkere ekstern konsulenthjelp gjennom hele søknadsprosessen. Du kan få hjelp til søknadsutvikling innenfor alle typer Horisont 2020-utlysninger, enten det er et samarbeidsprosjekt (RIA, IA og CSA-prosjekttyper), eller en søknad til ERC, MSCA eller COST nettverk.

Dersom du imidlertid ønsker å søke SMB Instrumentet eller Fast Track to Innovation (FTI) bør du ta kontakt med Innovasjon Norge for hjelp av en av deres rådgivere.

Får deres egen, faste konsulent

Søkerne får tildelt en fast konsulent som følger dem gjennom hele fasen, fra prosjektstadiet til ferdig søknad, i tett samarbeid med Forskningsrådets nasjonale kontaktperson (NCP) på det aktuelle fagområdet.

PNO kan skilte med gjennomsnittlig 50 prosent gjennomslag i søknader der de har vært delaktig. 

Det er muligheter til å få hjelp med gjennomlesning av søknader gjennom hele året.

Ønsker du konsulenthjelp? Ta kontakt med vår nasjonale kontaktperson (NCP) på ditt område for informasjon om støtteomfang.

Annen søknadshjelp:

Ønsker din bedrift å søke Horisont 2020? Innovasjon Norge har god informasjon om muligheter for bedrifter i Horisont.