Teknologiområdene

  • Nanonteknologi og avanserte materialer
  • Avanserte produksjonsmetoder og prosesser
  • Bioteknologi
  • IKT
  • Romfart
Teknologier (LEIT)

Utlysninger

Du finner utlysninger via EUs utlysningsportal (Funding and Tender opportunities). Velg Horizon 2020 Framework Programme og filtrér på "Industrial Leadership" for å få alle utlysninger innenfor Konkurransedyktig næringsliv.

Utlysninger i Horisont 2020

Nasjonale kontaktpunkter (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De er eksperter som kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon om utlysninger og søknader innenfor hele bredden av virkemidler i Horisont 2020. Ta gjerne kontakt!

Horisont 2020 stiller krav til deltagelse og har regler som må følges for å få godkjent en søknad. I tillegg er det en del praktiske ting du bør vite om. På siden som tidligere ble kalt "Ofte stilte spørsmål" får du vite litt om alt dette. 

Vil dere ha hjelp til søknadsutvikling, gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader? Forskningsrådet tilbyr tjenesten gratis for norske søkere.