Nasjonale kontaktpersoner (NCP)

NCP 2019 kontaktpersoner Horisont 2020

Koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP)

Bente Bakos

Fremragende forskning - pilar 1

Det europeiske forskningsrådet - ERC

Per Magnus Kommandantvold

Det europeiske forskningsrådet - ERC

Berit Sundby Avset

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Per Magnus Kommandantvold

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Berit Sundby Avset

Fremtidsteknologier (FET)

Cecilie Anita Mathiesen

Fremtidsteknologier (FET)

Pål Sigurd Malm

Forskningsinfrastruktur

Ulrike Jaekel

Forskningsinfrastruktur

Solveig Flock

Forskningsinfrastruktur

Kirsti Solberg Landsverk

Forskningsinfrastruktur

Odd Ivar Eriksen

Konkurransedyktig næringsliv - pilar 2

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LEIT-ICT)

Kim Davis

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (LEIT-ICT)

Pål Sigurd Malm

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Lenka Hannevold

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Karin Totland

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (LEIT-NMBP)

Øystein Rønning

Romforskning

Marianne Vinje Tantillo

Romforskning

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Martha Grønning

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Benedicte Sognefest

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Mathias Aguirre Havgar

Næringsliv

Åse Slagtern

Risikokapital

Geir Ove Hansen

Risikokapital

Siri Røsberg

Samfunnsutfordringer - pilar 3

Helse

Helse

Berit Nygaard

Mat, hav og bioøkonomi

Gudrun Langthaler

Mat, hav og bioøkonomi

Øystein Rønning

Mat, hav og bioøkonomi

Kristin Dawes

Mat, hav og bioøkonomi

Lars Hagbarth Andresen

Energi

Marianne Haavardsholm Aandahl

Energi

Tor Ivar Eikaas

Transport

Verena Hachmann

Klima, miljø og ressurser

Ingunn Borlaug Lid

Klima, miljø og ressurser

Janicke Anne Giæver

Samfunn – Europa i endring

Øydis Hagen

Samfunn – Europa i endring

Kristin Eikeland Johansen

Sikkerhet

Berit Berg Tjørhom

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

Kristin Eikeland Johansen

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

Aleksandra Witczak Haugstad

Euratom

Oda Bjelland Mathiassen

Offentlig sektor

Idun Lyngstad

Juridisk og økonomisk

Anja Wiesbrock