Forskningsinfrastruktur

De enkelte landene har en sentral rolle når det gjelder utvikling og finansiering av forskningsinfrastrukturer. EU bidrar til å identifisere behov for ny infrastruktur og gjøre eksisterende infrastrukturer tilgjengelig for forskere fra alle land som deltar i finansieringen. Norske forskere har anledning til å bruke en rekke europeiske laboratorier og andre infrastrukturer.

Forskningsinfrastruktur i Horisont 2020

Forskere som oppnår tildeling fra ERC, får stor frihet til å utvikle sine grensesprengende idéer. Den som har grenseprengende prosjekter innenfor teknologi, vil finne muligheter i Fremtidsteknologier (FET). Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) finansierer forskning og nettverk med deltagere fra både akademisk og ikke-akademiske sektorer. Forskningsinfrastruktur (Research Infrastructures) omfatter finansiering av infrastruktur såvel av forskeres opphold og arbeid ved disse.

Nasjonale kontaktpunkter (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De er eksperter som kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon om utlysninger og søknader innenfor hele bredden av virkemidler i Horisont 2020. Ta gjerne kontakt!

Ønsker du deg en karriere innen forskning og innovasjon? Leder du talenter som bør satse internasjonalt? Her er noen tips.