Regionale og tematiske nettverk

Har du en idé til et forsknings- eller innovasjonsprosjekt som kan bli finansiert av Horisont 2020, eller ønsker du å delta i et EU-prosjekt? Ved å delta i EU-nettverk kan du finne alliansepartnere, bedre kompetansen din på EU-prosjekter og øve opp evnen til å lære av andre gjennom samarbeid.

EU-nettverkene gir muligheter for å diskutere problemstillinger og løsninger og er en fin måte å komme i gang med å søke Horisont 2020. 

Forskningsrådet bidrar med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP-ene) alt etter behovene nettverket har.

Ta kontakt dersom du er interessert i å være med i EU-nettverk. Lenger nede finner du oversikt over nettverk og kontaktinformasjon.

EU-nettverkene vil nå ut til flest mulig aktuelle aktører i en region eller innenfor et fagområde. Det er to typer EU-nettverk.

Regionale EU-nettverk

Regionale EU-nettverk skal fremme deltagelse i og kompetanse om H2020 i sin region. Regionale nettverk har:

  • En regionalt samlende effekt på tvers av sektorer, gjennom å koble regionale FoU-aktører (universiteter, høgskoler og institutter) mot sluttbrukermiljøer (næringsliv, offentlig sektor).
  • Høy grad av koordinering med andre mobiliseringsaktører som ikke er direkte knyttet opp i nettverket (Forskningsrådets NCP-er, Forskningsrådets regionansvarlige, Innovasjon Norge, kompetansemeglere i FORREGON etc.)

Tverrtematiske EU-nettverk

Tverrtematiske EU-nettverk skal fremme deltagelse i og kompetanse om H2020 på tverrgående temaer. Kontakt Forskningsrådet eller et nettverk i ditt nærområde for å høre om dere sammen kan få til en EU-søknad.

Oversikt over EU-nettverkene

Regionale nettverk

På nett
Arktisk Horisont Arktisk Horisont på Facebook
Horizon Finnmark Horisont Finnmark
EU-nettverk
Nordland
EU-nettverk Nordland
Horisont Trøndelag Horisont Trøndelag
Horisont 2020
Nordvest
Horisont 2020 Nordvest
EU-nettverk
Sogn og Fjordane
EU-nettverk for Sogn og Fjordane
Horisont Vest Stavanger Region European Office
Horizon South Norway
(Agder)
Horizon South Norway
EU-nettverk
Sørøst-Norge
EU-nettverk Sørøst-Norge


Horisont: Bærekraftig Osloregion  

 

Tverrtematiske nettverk På nett
ENIT EU-nettverk

ENIT
FINN-EU FINN-EU
NorEUnergy NorEUnergy
NorEUNet  
PROSIN
Europe

PROSIN

 

Er du bedrift og vil søke Horisont 2020? Innovasjon Norge har god informasjon om muligheter for bedrifter i Horisont.