har norske miljøer konkurrert seg til i Horisont 2020 (mai 2020)

15000 millioner kroner

Dere kan få økonomisk støtte til å finne relevante utlysninger, partnere og nettverk, og til å skrive - eventuelt forbedre - en Horisont 2020-søknad.

Vi har en rekke ordninger for å hjelpe søkere til suksess i Horisont 2020.

Informasjon om tiltak under koronapandemien

Hvis utbruddet av korona-viruset hindrer deg som prosjektpartner å oppfylle dine forpliktelser i henhold til Grant Agreement (MGA), eller til og med å utføre arbeid i prosjektet, må du umiddelbart ta kontakt med din prosjektkoordinator som i sin tur kontakter Project Officer (PO). EU-kommisjonen vil vurdere hvert enkelt tilfelle i henhold til bestemmelsen om force majeure i artikkel 51 H2020 MGA.

For eksempel, dersom planlagte møter, seminarer eller workshops blir avlyst, vil påløpte kostnader, som det også er budsjettert for i prosjektet, kunne bli dekket dersom de ikke dekkes av andre. Kommisjonen vil gjøre en vurdering av de enkelte tilfellene.

Spørsmål
Har du flere spørsmål om prosjektendringer som følge av koronasituasjonen, ta kontakt med oss! Du finner din kontaktperson hos oss i kontrakten eller på Mitt nettsted.

Horisont 2020 stiller krav til deltagelse og har regler som må følges for å få godkjent en søknad. I tillegg er det en del praktiske ting du bør vite om. På siden som tidligere ble kalt "Ofte stilte spørsmål" får du vite litt om alt dette. 

Ønsker du deg en karriere innen forskning og innovasjon? Leder du talenter som bør satse internasjonalt? Her er noen tips.

Alle utlysninger i Horisont 2020

Alle åpne utlysninger i Horisont 2020 finner du i EUs deltagerportal, Funding and Tenders.

 

 

 

 

Utlysninger i Horisont 2020

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa starter opp 1. januar 2021. Det har et foreslått budsjett på 91,2 milliarder euro. 

Mange norske aktører sender prosjektforslag til Horisont 2020. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner dem som lykkes?