Upcoming and ongoing evaluations

Here's an overview of the evaluations that the Research Council of Norway has decided that will be carried out in the future.

Evaluation of Contact person Report expected
Norwegian Legal Research Anette Askedal Autumn 2021
Arven etter Nansen Christine Daae Olseng November 2021
Trafikklyssystem for oppdrettsnæringa Inger Oline Røsvik Summer 2021
Governance-programmet (NORFACE) Janike Harsheim Autumn 2022
Porteføljestyring av Forskningsrådets investeringer (følgeevaluering) Marianne Nalum 2021-2023
Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter for næringslivet Per Lyder Pedersen Summer 2021
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) - midtveisevaluering Tone Ibenholt Summer 2021