Upcoming and ongoing evaluations

Here's an overview of the evaluations that the Research Council of Norway has decided that will be carried out in the future.

Norwegian Legal Research Anette Askedal Autumn 2021
Arven etter Nansen Christine Daae Olseng November 2021
The traffic light system in the Norwegian Salmonid aquaculture Inger Oline Røsvik December 2021
Governance-programmet (NORFACE) Janike Harsheim Autumn 2022
Porteføljestyring av Forskningsrådets investeringer (følgeevaluering) Marianne Nalum 2021-2023
Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter for næringslivet Per Lyder Pedersen Summer 2021