Completed
See Result

Innovation Project for the Public Sector

29 June: Budget framework for the thematic area Health changed to NOK 50 million. Template for partner information adjusted. Updated with earliest permitted project start (1 March) and latest permitted project start (1 October).

Contact persons are listed under the individual thematic areas.

Important dates

05 Aug 2020

Date call is made active

16 Sep 2020

Application submission deadline

By 4 January 2021

Notification of final funding decision

01 Mar 2021

Earliest permitted project start

01 Oct 2021

Latest permitted project start

Important dates

Purpose

An Innovation Project for the Public Sector is intended to promote sustainable, systematic and effective innovation in public-sector services, infrastructure and administration. Innovation projects must be based on needs and challenges and be part of the public entity’s plans for development. The project is to be executed through effective collaboration between the Project Owner (public sector body), R&D groups and other relevant stakeholders.

When developing your project we recommend using the Project Canvas tool  (available in Norwegian only).

Innovations in this context are defined as new or significantly improved goods, services, processes, organisational and governance forms or models that are introduced to enhance value creation and for the benefit of society.

About the results of the application assessment process

Total amount sought
NOK 410 000 000
Amount awarded
NOK 167 000 000
Total number of applications
66
Number of approved applications
27
Approved applications
Project no.
Organization
Project title
Subject
Sought
Published
321033OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATENLekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnettN/AN/A22.06.2021
321099UNDERVISNINGSBYGG OSLO KFBRAVENT - Efficient smoke ventilation of small firesN/AN/A22.06.2021
321020SENJA KOMMUNEDRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.N/AN/A22.06.2021
321009OMSORGSBYGG OSLO KFNye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)N/AN/A22.06.2021
321112RUTER ASAutonomous Mobility as a ServiceN/AN/A22.06.2021
321056STATENS VEGVESENOptimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnaderN/AN/A22.06.2021
321042STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATETKlimatilpasning og veitransportN/AN/A22.06.2021
321114TRONDHEIM KOMMUNEVeikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regionerN/AN/A22.06.2021
321102BÆRUM KOMMUNEDatadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutviklingN/AN/A22.06.2021
321000INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELAutomatisert tilstandsregistrering av fylkesvegerN/AN/A22.06.2021
321094STRANDA KOMMUNEGRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøyN/AN/A22.06.2021
321078BANE NOR SFReal-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networksN/AN/A22.06.2021
321016SJØFARTSDIREKTORATETFritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykkerN/AN/A22.06.2021
321118OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENInnovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITYN/AN/A22.06.2021
321098MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KFHunting the humpback salmonN/AN/A22.06.2021
321097VIKEN FYLKESKOMMUNEJordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomiN/AN/A22.06.2021
321081OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFHvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?N/AN/A22.06.2021
321071MÆRE LANDBRUKSSKOLEResource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural useN/AN/A22.06.2021
321059RÆLINGEN KOMMUNESimuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenesteneN/AN/A22.06.2021
321050OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENMakroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitetN/AN/A22.06.2021
321047OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENGameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' serious gameplayN/AN/A22.06.2021
321044HELFOLærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningeneN/AN/A22.06.2021
321043OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFAutomation of clinical genetic variant interpretationN/AN/A22.06.2021
321038BRØNNØY KOMMUNEHelserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølgingN/AN/A22.06.2021
321035STATENS VEGVESENGeohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applicationsN/AN/A22.06.2021
321027Lillestrøm kommune/avlastning barn og ungeForebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"N/AN/A22.06.2021
321002VESTLAND FYLKESKOMMUNEMedvirkningsmetoder for klimatilpasningN/AN/A22.06.2021

Messages at time of print 2 October 2023, 07:41 CEST

No global messages displayed at time of print.