Innovation Project for the Public Sector

Completed
See Result

29 June: Budget framework for the thematic area Health changed to NOK 50 million. Template for partner information adjusted. Updated with earliest permitted project start (1 March) and latest permitted project start (1 October).

Contact persons are listed under the individual thematic areas.

Purpose

An Innovation Project for the Public Sector is intended to promote sustainable, systematic and effective innovation in public-sector services, infrastructure and administration. Innovation projects must be based on needs and challenges and be part of the public entity’s plans for development. The project is to be executed through effective collaboration between the Project Owner (public sector body), R&D groups and other relevant stakeholders.

When developing your project we recommend using the Project Canvas tool  (available in Norwegian only).

Innovations in this context are defined as new or significantly improved goods, services, processes, organisational and governance forms or models that are introduced to enhance value creation and for the benefit of society.

Important dates

05 Aug 2020

Date call is made active

16 Sep 2020

Application submission deadline

By 4 January 2021

Notification of final funding decision

01 Mar 2021

Earliest permitted project start

01 Oct 2021

Latest permitted project start

Important dates

About the results of the application assessment process

Total amount sought
NOK 410 000 000
Amount awarded
NOK 167 000 000
Total number of applications
66
Number of approved applications
27

Approved applications

Project number
Project title
Institution/company
321033Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnettOSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
321099BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small firesUNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
321020DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.SENJA KOMMUNE
321009Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)OMSORGSBYGG OSLO KF
321112Autonomous Mobility as a ServiceRUTER AS
321056Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnaderSTATENS VEGVESEN
321042Klimatilpasning og veitransportSTATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET
321114Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regionerTRONDHEIM KOMMUNE
321102Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutviklingBÆRUM KOMMUNE
321000Automatisert tilstandsregistrering av fylkesvegerINNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL
321094GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøySTRANDA KOMMUNE
321078Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networksBANE NOR SF
321016Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykkerSJØFARTSDIREKTORATET
321118Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITYOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
321098Hunting the humpback salmonMOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF
321097Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomiVIKEN FYLKESKOMMUNE
321081Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
321071Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural useMÆRE LANDBRUKSSKOLE
321059Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenesteneRÆLINGEN KOMMUNE
321050Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitetOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
321047Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' serious gameplayOSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN
321044Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningeneHELFO
321043Automation of clinical genetic variant interpretationOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
321038Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølgingBRØNNØY KOMMUNE
321035Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applicationsSTATENS VEGVESEN
321027Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"Lillestrøm kommune/avlastning barn og unge
321002Medvirkningsmetoder for klimatilpasningVESTLAND FYLKESKOMMUNE