Completed
See Result

Pre-project for Pre-commercial Procurement

Important dates

01 Jan 2020

Date call is made active

12 Feb 2020

Application submission deadline

16 Mar 2020

Earliest permitted project start

01 May 2020

Latest permitted project start

30 Sep 2020

Latest permitted project completion

Important dates

Purpose

This call for proposals is only available in Norwegian.

About the results of the application assessment process

Total amount sought
NOK 3 500 000
Amount awarded
NOK 2 000 000
Total number of applications
14
Number of approved applications
9
Approved applications
Project no.
Organization
Project title
Subject
Sought
Published
311868SYKEHUSET INNLANDET HFBiologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelseN/AN/A22.06.2021
311863TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGForprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnøN/AN/A22.06.2021
311858SUNNAAS SYKEHUS HF"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"N/AN/A22.06.2021
311854TRONDHEIM KOMMUNEAutonom og ubemannet byferge i Trondheim som skal være en forskninsplattform, og også frakte passasjererN/AN/A22.06.2021
311824STATSBYGGIndustrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produktN/AN/A22.06.2021
311823STATSBYGGElementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i byggN/AN/A22.06.2021
311822STATSBYGGDigital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.N/AN/A22.06.2021
311821STATSBYGGModulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialerN/AN/A22.06.2021
311814BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATAHvordan kan staten tilrettelegge for digitale økosystemer og verdiskapningN/AN/A22.06.2021

Messages at time of print 1 June 2023, 17:15 CEST

IT glitch SkatteFUNN

Have you received an email stating that your project for SkatteFUNN has been withdrawn? This is due to an IT glitch. We apologize for the inconvenience and are working to correct the error.