Completed
See Result

Innovation Project for the Public Sector

23 September: amended information about where to upload the form "Partner information" can be found under "Mandatory attachments" under the heading "Requirements for the application type".

Important dates

14 Aug 2019

Date call is made active

25 Sep 2019

Application submission deadline

01 Jun 2020

Earliest permitted project start

01 Dec 2020

Latest permitted project start

30 Nov 2024

Latest permitted project completion

Important dates

Purpose

An Innovation Project for the Public Sector is intended to promote sustainable, systematic and effective innovation in public-sector services, infrastructure and administration. Innovation projects must be based on needs and challenges, must be part of the entity’s plans for development and must build on effective collaboration between the Project Owner (public sector body), R&D groups and other relevant stakeholders.

Innovations in this context are defined as new or significantly improved goods, services, processes, organisational and governance forms or models that are introduced to enhance value creation and for the benefit of society.

When developing your project we recommend using the Project Canvas tool (available in Norwegian only).

About the results of the application assessment process

Total amount sought
NOK 681 500 000
Amount awarded
NOK 242 200 000
Total number of applications
110
Number of approved applications
38
Approved applications
Project no.
Organization
Project title
Subject
Sought
Published
310173RUTER ASAutonomous Universal Transport Of People In AkershusN/AN/A22.06.2021
310100Karmøy Kommune Helse- og omsorgsetatenUtvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav bo-evne med vekt på brukermedvirkningN/AN/A22.06.2021
310056NYE ÅLESUND KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERINGSMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesserN/AN/A22.06.2021
310052TROMSØ KOMMUNEMorgendagens skoler - et skoleeksempelN/AN/A22.06.2021
310030MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTORVideoFYS- Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og ungeN/AN/A22.06.2021
309995TRONDHEIM KOMMUNEForankre innovative offentlige anskaffelser i kommuneneN/AN/A22.06.2021
309903LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS ASThe Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercionN/AN/A22.06.2021
309873OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENKriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteraturN/AN/A22.06.2021
309826AVINOR ASRobotisert Bagasjehåndtering på flyplasserN/AN/A22.06.2021
309811REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNDKapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester Capacity Guard of Public Digital ServicesN/AN/A22.06.2021
309805FOLKEHELSEINSTITUTTETRAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health servicesN/AN/A22.06.2021
309766OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENDigital teknologi og livsmestring i fremtidens skoleN/AN/A22.06.2021
309755Radiologisk avdelingWIML: Workflow-integrated machine learning. An innovative solution for precision imaging in radiologyN/AN/A22.06.2021
309744HELSEDIREKTORATETPasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: En helhetlig vurdering av pasientskadeomfang med Global Trigger Tool (GTT)N/AN/A22.06.2021
309740BÆRUM KOMMUNE OPPVEKST BARNEHAGEENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnetN/AN/A22.06.2021
309731MELHUS KOMMUNETrygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.N/AN/A22.06.2021
309728Utdanningsetaten i OsloLedelse av reformarbeid i vidergående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)N/AN/A22.06.2021
309726STATENS VEGVESENBærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -N/AN/A22.06.2021
309715TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNINGFleksibel skolestart til barns beste. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.N/AN/A22.06.2021
309676Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse VestAMK Simulator: Et komplett verktøy for trening og kompetansebygging i AMK, basert på simuleringstrening og kunstig intelligensN/AN/A22.06.2021
309643BARDU KOMMUNEInnovative sustainable public procurement of food and catering servicesN/AN/A22.06.2021
309642OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERETAI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry SystemN/AN/A22.06.2021
309639BIR PRIVAT ASMiljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkuleringN/AN/A22.06.2021
309604DRAMMEN KOMMUNEBærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnettN/AN/A22.06.2021
309517VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS)Intelligent Water Processes (Invapro)N/AN/A22.06.2021
309508FREDRIKSTAD KOMMUNEHELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.N/AN/A22.06.2021
309505BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORGEn ny modell for et kunnskapssystem for kommuneneN/AN/A22.06.2021
309471BANE NOR SFAutomatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway InfrastructureN/AN/A22.06.2021
309458KRISTIANSAND KOMMUNESosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingenN/AN/A22.06.2021
309409SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDENHuman Interactive Robotics for HealthcareN/AN/A22.06.2021
309403NYE STAD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERINGDen samskapende kommuneN/AN/A22.06.2021
309392KOLUMBUS ASEt framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransportN/AN/A22.06.2021
309359DomstoladministrasjonenSAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstolerN/AN/A22.06.2021
309354Asker kommuneLæringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.N/AN/A22.06.2021
309257SØRLANDET SYKEHUS HFOrchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients SafetyN/AN/A22.06.2021
309207VYGRUPPEN ASSikkerhetsbevis for selvkjørende busserN/AN/A22.06.2021
309202AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGLærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.N/AN/A22.06.2021
309175OSLO KOMMUNE HELSEETATENImproving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in the City of OsloN/AN/A22.06.2021

Messages at time of print 5 February 2023, 01:46 CET

Important message

For the application deadline 8 February, we manage our hotline +47 22 03 72 00 from Thursday 2 February till Tuesday 7 February at CET 08.00–15.45 and Wednesday 8 February at CET 08.00-13.00.