Purpose

This call for proposals is only available in Norwegian.

Important dates

09 Oct 2019

Date call is made active

20 Nov 2019

Application submission deadline

01 Jan 2020

Earliest permitted project start

01 May 2020

Latest permitted project start

30 Apr 2023

Latest permitted project completion

Important dates

About the call for proposals

This call for proposals is only available in Norwegian.

Who is eligible to apply?

This call for proposals is only available in Norwegian.

Who can participate in the project?

This call for proposals is only available in Norwegian.

What can you seek funding for?

This call for proposals is only available in Norwegian.

Relevant thematic areas for this call

Public sector renewal and innovation

Practical information

Assessment criteria

Grant applications will be assessed on the basis of the following criteria (in Norwegian):

Forskning og innovasjon | IOA

• Er det behov for kunnskap/forskning på området?
• Hvor nytt er dette i forhold til eksisterende løsninger?

Virkninger og effekter | IOA

• Gevinstpotensial for brukere, offentlige virksomheter og bedrifter
• Mulighet for skalering (anvendbarhet for andre offentlige virksomheter)
• Markedspotensial utenfor det offentlige

Gjennomføring | IOA

• Prosjektledelse
• Nødvendig kompetanse i prosjektgruppen
• Forankring internt i egen organisasjon
• Plan for gjennomføring
• Ressurser/Budsjett

Relevans for utlysningen | IOA

• Utfordringens egnethet for en før-kommersiell anskaffelse
• Potensial for skalering
• Norsk leverandørpotensial

Messages at time of print 26 June 2022, 16:58 CEST

No global messages displayed at time of print.