SAMKUL work programme

The work programme provides an overview of

  • challenges, objectives and priorities
  • anticipated results, impacts and societal outcomes
  • available resources and budget

See: SAMKUL work programme (pdf).

Profilbilde for SAMKUL

Aktuelle utlysninger

Neste søknadsfrist for forskerprosjekter er satt til 6. mai 2020 (lenke til utlysningen kommer trolig i januar 2020). I tillegg har SAMKUL løpende utlysninger som retter seg mot forskere som deltar i pågående SAMKUL-finansierte prosjekter. Det er mulig å søke om Mobilitetsstipend og Midler til ekstra kommunikasjon og formidling når som helst i løpet av året. Søknader må sendes i løpet av SAMKUL-prosjektets periode.

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

SAMKUL Forskerprosjekter: Utlysning og søknadsbehandling

10 april 2019

Søknadsfrist for Forskerprosjekt: 50 mill. kr. Tematisk prioritering: Teknologi og materielle omgivelser

April-oktober 2019

Forvurdering og panelbehandling

November-desember 2019

Vedtak om støtte eller ikke

Desember 2019-januar 2020

Svar på søknaden

Januar-februar 2020

Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt

6 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt: 50 mill. kr. Tematisk prioritering: Kunnskap, velferd, mangfold

SAMKUL Forskerprosjekter: Utlysning og søknadsbehandling

ble bevilget til prosjekter i 2018

55,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger