Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett 

 

MILJØFORSK utlysninger

10 Apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk

70 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk. I samarbeid med Handelens Miljøfond.

10 Apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser. I samarbeid med BIONÆR og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

02 Sep 2019

BiodivERsA planlegger utlysning publisert

Call on “Biodiversity and Climate Change”.
Mer informasjon: BiodivERsAs nettside

Desember 2019: Beslutning utlysninger

Behandling av søknadene i porteføljestyret

MILJØFORSK utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

83,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger