Our English website is not yet complete. We will make English texts available on an ongoing basis as soon as they are ready for publication.

Forskningsrådet jobber for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. I utlysninger fra 2020 skal artikler fra prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Prosjekter med finansiering fra oss skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan.