Skip to content
 

Publications

Cart ( 0 )
2516 hits
Title
Author
Year of publ.
Copies
Sluttrapport for Program for samisk forskning II 2007-2017
 
2018
Web version
Work programme BIONÆR
Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Programplan MARINFORSK – Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Work plan 2018 - 2021
The Norwegian Programme for Research Cooperation with India - INDNOR
 
2018
Web version
Programplan Gjelder fra 2018
IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon
 
2018
Web version
Research on international relations, foreign policy and Norwegian interests
Knowledge base for research and innovation policy
 
2018
Web version
Open Access to Research Data
Revised 2017
 
2018
Web version
Programplan fra 2018
Polarforskningsprogrammet - POLARPROG
 
2018
Web version
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017-2020
 
2018
Research for Sustainable Societal and industrial Development
The Research Council of Norway's strategy for sustainability 2017-2020
 
2018
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 1: Områdestrategier
 
2018
Web version
Programplan 2017 - 2022
Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 
2018
Web version
Work programme. From 2018
Polar Research Programme – POLARPROG
 
2018
Web version
Evaluation of Norwegian education research
Report from the international expert committee Final Report 22 February 2018
 
2018
Web version
Programplan BIONÆR
Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Programplan
Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Programplan HAVBRUK Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Mellomledere i skolen Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov
- en systematisk kunnskapsoversikt
 
2018
Web version
Årsrapport 2017
Felles innsats for forskning og innovasjon
 
2018
Web version
Work programme Applicable from 2018
Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)
 
2018
Web version
Work Programme BIA
In effect from 2018
 
2018
Web version
Verktøy for forskning
Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2018 -2025
 
2018
Web version
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 2: Prosjektbeskrivelser
 
2018
Web version
Programplan 2018
Transport 2025
 
2018
Web version
Programplan BIA
Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Budsjett 2018
 
2018
Web version
SAMRISK programplan
Samfunnssikkerhet
 
2018
Web version
Programplan 2018
Program for Romforskning - ROMFORSKNIING
 
2018
Web version
Programplan BIOTEK2021 Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
SAMRISK sluttrapport
Samfunnssikkerhet
 
2018
Web version