Skip to content
 

Publications

Cart ( 0 )
2570 hits
Title
Author
Year of publ.
Copies
Sluttrapport for Program for samisk forskning II 2007-2017
 
2018
Web version
HAVBRUK Work Programme – In effect from 2018
Large-scale Programme on Aquaculture Research - HAVBRUK
 
2018
Web version
Programplan Gjelder fra 2018
IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon
 
2018
Web version
Programplan MARINFORSK – Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Work plan 2018 - 2021
The Norwegian Programme for Research Cooperation with India - INDNOR
 
2018
Web version
Work Programme
In effect from 2018
 
2018
Web version
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area
 
2018
Web version
MARINFORSK work programme - Applicable from 2018
 
2018
Web version
BIONÆR Work Programme
Applicable from 2018
 
2018
Web version
Innovasjonsprosjekter i næringslivet
Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer
 
2018
Vedlegg til programplan for ENERGIX
Gjelder fra 2018
 
2018
Web version
Work programme for the ENERGIX programme
Valid from 2018
 
2018
Web version
De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø
- En forskningskartlegging
Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K.
2018
Web version
Work Programme 2018-
'Protect, survive, and thrive. Norway, interdependence, and international relations in a changing world’
 
2018
Web version
Research on international relations, foreign policy and Norwegian interests
Knowledge base for research and innovation policy
 
2018
Web version
Open Access to Research Data
Revised 2017
 
2018
Web version
Work programme
In effect from 2018 Large-scale Programme on Climate Research - KLIMAFORSK
 
2018
Web version
Programplan fra 2018
Polarforskningsprogrammet - POLARPROG
 
2018
Web version
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017-2020
 
2018
Research for Sustainable Societal and industrial Development
The Research Council of Norway's strategy for sustainability 2017-2020
 
2018
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 1: Områdestrategier
 
2018
Web version
Midtveisevaluering BALANSE For perioden 2013-2017
 
2018
Web version
Energi21
strategi 2018
 
2018
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 1 – Geography
 
2018
Web version
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 5 – Social Anthropology
 
2018
Web version
Programplan
Gjelder fra 2018
 
2018
Work programme
In effect from 2018
 
2018
Web version
Årsrapport 2017 Primærnæringsinstituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilningen
 
2018
Web version
Årsrapport 2017 Forskningsinstituttene
 
2018
Web version
Årsrapport 2017 Miljøinstituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Web version