Skip to content
 

IKTPLUSS: 23 new projects

NOK 160 million has been allocated as a result of the call for proposals with deadline 23.11.2016.

Title of call for proposals: 160 millioner kroner til "Data og tjenester overalt"

Total funding sought: NOK 1386 million
Total funding granted: NOK 160 million
Total number of grant applications submitted: 101
Other Support : 101
Number of grant applications rejected: 1

Programme board: Heidi Arnesen Austlid, Line Richardsen, Annita Fjuk, Jan Frick, Camilla A.C. Tepfers, Torbjørn Svendsen, Jan Ljungberg, Lars Kristian Vognild, Wolfgang Leister
Substitute members: None

 

The assessment process has been carried out in conformance with the Research Council of Norway's Regulations on Impartiality and Confidence, see www.rcn.no/impartiality

Projects granted funding
 

Project numberProject titleInstitution/company
270672Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic TundraUniversitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
270675End-to-End Data Analysis for Accessible Cancer Diagnosis TestsUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSIT
270730Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environmentsUNIVERSITETET I AGDER
270733Seasonal Forecasting EngineUNI KLIMA
270738Deep Learning for HealthUiT Norges Arktiske Universitet
270785Ubiquitous Data-Driven Urban MobilitySTIFTINGA VESTLANDSFORSKING
270791Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor DataSTIFTELSEN SINTEF
270897Massive Simple IoTInstitutt for elektronikk og telekommunikasjon
270908SANT: Sentiment Analysis for Norwegian TextInstitutt for informatikk
270912Infrastructuring Internet of Things for public governanceInstitutt for Informatikk
270922Advanced Analytics on Smart DataSINTEF IKT AVD OSLO
270933Diversification for Resilient and Secure IoT-servicesSTIFTELSEN SINTEF
270937Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air QualityNILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNIN
270940Human-Chatbot Interaction DesignSTIFTELSEN SINTEF
270941Dynamic Robot Interaction and Motion CompensationSINTEF
270948Autonomous Resource-constrained Things (ART)Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU
270951Building site inspection supported by ARSimula Research Laboratory
270957Wireless In-body Sensor and Actuator NetworksOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
270959Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communicationNTNU FAK FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG
270961SOCRATES: Self-Organising Computational substRATESNorwegian University of Science and Tech
270965SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response ServicesNORSK REGNESENTRAL
270966Ubiquitous cognitive computer vision for marine servicesNorsk Regnesentral
270969Awareness Learning Tools for Data Sharing EverywhereNORSK REGNESENTRAL

 

Comments

Følgende medlemmer av IKTPLUSS Bevilgende utvalg deltok ikke på møtet: Camilla A. C. Tepfers og Annita Fjuk. Torbjørn Svendsen og Wolfgang Leister ble registrert som inhabile ved eventuell behandling av enkeltsøknader. Alle prosjektsøknader med samlet poengsum høyere enn 16 (hovedkarakter 6) har fått støtte til fase 1 av prosjektet, totalt 23 prosjekter. Samlet bevilgning er ca. 11 mill. kroner, maks 500 000 kroner per prosjekt. De 23 prosjektene blir vurdert av et ekspertpanel i desember 2017 og det forventes at i underkant av halvparten av prosjektene får skalere opp til 3 - 6 års forskningsprosjekter med en samlet bevilgning på 160 mill. kroner inkludert bevilgningen for 2017 (fase 1). Beslutning om bevilgning for fase 2 tas av Bevilgende utvalg i desember 2017.

Published:
24.03.2017