Forskningsrådets visuelle profil

Retningslinjer for Forskningsrådets visuelle profil og logobruk.

Forskningsrådets profilmanual inneholder retningslinjer for grafisk design og produksjon. Der finner man maler for utforming av trykksaker og nedlastbare logoer.

I forbindelse med utviklingen av nye nettsider, er det også utarbeidet en manual for digitale flater.

Det arbeides nå med en modernisering av den opprinnelig manualen og en samordning av de to til en ny manual.

Logoen til Forskningsrådet

Logoen finnes på bokmål, nynorsk og engelsk og kan benyttes i farger, svart og negativ. Det er egne logoer for prosjekter som har mottatt støtte.

Logoen skal alltid framstå både med symbol og tekst, og det er ikke anledning til å endre eller justere dette. Du finner retningslinjer for logobruk i manualen.