Bladet Forskning

 • Konferanse om kvinneforskning

  Konferansen Frø & Frukter arrangeres i Oslo 21.–23. november av Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning og Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Ønsket med denne konferansen er bl.a. å gjøre opp status for hvor kvinneforskningen står i dag.

  Det blir spesielt lagt vekt på å presentere fellesnordiske erfaringer og utfordringer innen kvinne- og kjønnsforskningen. På konferansen vil også den første generalforsamlingen for Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning bli avholdt.

 • Olje og gass

  Et symposium om den strategiske betydningen av olje- og gassteknologi vil bli holdt i Edinburgh 26.-28. november. Symposiet blir arrangert av EU-kommisjonen, og er EUs femte med hydrokarboner som tema.

  Symposiet vil presentere den nyeste teknologien for utvinning av olje og gass som har blitt utviklet i EUs medlemsstater. En rundebordskonferanse med tittel "European Oil and Gas Technology: A Strategy for Survival" vil ta for seg fremtidsutsiktene for olje- og gassutvinningen i Europa.

 • Hvorfor samfunnsforskning

  En essaysamling med tittel "Hvorfor samfunnsforskning" gis ut av Forskningsrådet. Bidragene er valgt ut fra essaykonkurransen under Forskningsdagene 95. To bidrag delte førsteprisen, det ene av sosiologen Pål Veiden, det andre av sosialøkonomen Erling Røed Larsen. I tillegg er det bidrag av Heidi Merete Wold, Bjarte Alme, Trond Waage, Ottar Brox og Ole Marius Hylland.