Bladet Forskning

- Gledelig industri- engasjement

- Industrien har vist et stort og gledelig engasjement. Derfor har også prosessen med å forberede Prosmat-programmet gått veldig bra, sier seksjonsleder Astrid Brenna som følger opp prosessindustrien i Forskningsrådet.

Det er et mangeårig arbeid som ligger bak Prosmat. Flere store FoU-programmer fra NTNF-tiden skal nå videreføres i det nye programmet, og Forskningsrådet har sammen med industrien vurdert behovene for den videre satsingen.

– Prosessindustrien har vist et veldig stort engasjement og ser på forskning og utvikling som en viktig del av sin virksomhet. Dette gjør arbeidet lettere enn i mange andre bransjer, der FoU ennå ikke er blitt en så naturlig del av bedriftenes strategi, sier Brenna.

Mer verdiskapning i Norge?

Brenna understreker den positive holdningen bedriftene nå har til den såkalte cluster-tankegangen, det at både store og små bedrifter og ulike kunnskapsmiljøer går sammen om å utvikle og produsere produkter.

– De store råvarebedriftene har fått forståelse for at de gjennom samarbeid med andre bedrifter og forskningsmiljøer kan få til noe mer med sine råvarer i Norge. Denne verdikjede-forståelsen har modnet og blitt større, og markerer en stor forskjell fra da vi etablerte Expomat-programmet i 1991, sier Brenna.

– Vil dette gi flere arbeidsplasser i Norge?

– Vi tør ikke sette det som en målsetting. Prosessindustrien er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, og målsettingen må være å drive prosessanleggene mest mulig optimalt. Hvis ikke bulk-produksjonen er lønnsom vil hele denne industrien rakne. Men ved å bringe mer kunnskap inn i produktene og lage mer bearbeidede varer, ligger det et stort potensial for økt verdiskaping i Norge, og dermed også økt sysselsetting. Vi vil prioritere prosjekter som legger opp til samarbeid langs verdikjeden, mellom råvareleverandører, underleverandører, produsenter av sluttprodukter og forskningsmiljøer.

Brenna forteller at også livsløpstankegang og «industriell økologi» står sentralt i Prosmat, noe som er nytt i forhold til tidligere programmer.

Prosmat-programmet blir nå presentert for en rekke bedrifter og forskningsmiljøer. Fra de største bedriftene ønsker Forskningsrådet de første prosjektsøknadene innen 1. august, men som for andre brukerstyrte programmer er det løpende søknadsbehandling gjennom hele året. FoU-miljøene oppfordres til å markedsføre sin kompetanse og idéer overfor industrien. De endelige rammene for programmet vil være klare ved juletider, og målet er å tildele de første prosjektene rett ut på nyåret.

Skriv ut siden