Bladet Forskning

- Det som ikke finnes, kan ikke eksplodere

– Det er umulig å redusere risikoen for store ulykker til null. Men det er mulig å bedre sikkerheten drastisk ved hjelp av bevisste prioriteringer og gjennomtenkt risikostyring, sier avdelingssjef Knut Emblem ved Norsk Hydro.

– Engelskmennene sier det på en fin måte: "Det som ikke finnes, kan ikke eksplodere", fortsetter Emblem, som er leder for Norsk Hydros avdeling for teknisk sikkerhet og regularitet. I tillegg er han formann i ROS' Fagutvalg, som styrer Norges forskningsråds ROS-program. En av målsetningene i programmet er å avverge omkostninger som et resultat av skader på mennesker, miljø og materielle verdier.

– I ROS-programmet har vi jobbet mye med risiko i forhold til akutte hendelser som branner, eksplosjoner, arbeidsskader og akutte utslipp. Uten en gjennomtenkt prioritering kan man risikere å bruke store ressurser på å unngå en liten risiko på ett område, mens man ikke gjør noe med større risikoer på andre områder, forklarer Emblem.

– Et viktig poeng når det gjelder behandling av informasjon fra ulykker som allerede har skjedd, er at man hever blikket og generaliserer. Det som ofte skjer, er at man gjerne vil finne én årsak til ulykken, og så kan man eliminere den årsaken for fremtiden. Men potensielle ulykker har mange mulige årsaker, og vi har ikke mulighet til å se alle de kombinasjonene som kan inntreffe.

Derfor må vi forsøke å eliminere risikoen så langt som mulig, kanskje rett og slett ved å fjerne det risikofylte fenomenet. Derfor har jeg stor sans for det engelske ordtaket jeg nevnte innledningsvis, forklarer Emblem.

I praktisk arbeid i industrien betyr dette at man f.eks. fjerner store mengder med farlig stoff eller bygger om utsatte rørledninger. Når problemet er fjernet eller redusert på denne måten, er tiden inne for å gjøre noe på beredskapssiden.

Knut Emblem forteller at ROS-programmet på mange måter har gått ut på å overføre erfaringer fra offshore-industrien til industrien på land.

– Oljedirektoratet engasjerte seg tidlig i sikkerhets- og risikostyring og bidrog til at Norge ble ledende internasjonalt på dette området offshore, sier Emblem.

 

Skriv ut siden