Bladet Forskning

Ung forsker med sans for bronsealderklær

Forskningsrådets spesialpris til Unge Forskere-konkurransen - "En dag med en forsker" - gikk i år til Ragnhild Hutchison (18) for et arbeid om kvinne- og mannsklær fra danske gravfunn fra eldre bronsealder.

Hun har levert et bidrag som bygger på "en iherdig og tidkrevende egen forskningsinnsats", heter det i konsulentuttalelsen fra professor Einar Østmo ved Universitetet i Oslo. Oppgaven tar for seg et enestående materiale av godt bevarte kvinne- og mannsdrakter fra en periode som ligger mer enn tre tusen år tilbake i tiden.

– Det kan i denne forbindelsen nevnes at selv om vi ikke har så velbevarte funn i Norge, har vi likevel enkelte funn som viser at de draktskikker som fantes i Danmark, også ble praktisert her i landet på samme tid, sier Østmo og legger til at oppgavens største verdi ligger i en viss forstand ikke på det rent tekstilhistoriske plan, men i at Ragnhild Hutchison gir et bidrag til å øke respekten for fortidens mennesker.

– "Their clothes tell us they were quite civilized" sier hun i konklusjonen. Heri ligger det en velkommen forståelse av fortidsmennesket som intelligent og skapende.

Det er fjerde gang Forskningsrådet deler ut prisen "En dag med en forsker". Her får den unge prisvinneren anledning til å møte en fritt valgt forsker og forhåpentligvis bli inspirert til videre innsats.

Unge Forskere-konkurransen er et spleiselag mellom Foreningen Unge Forskere, Universitetet i Oslo og Norsk Teknisk Museum. Forskningsrådet bevilget 450 000 kroner til Unge Forskere-aktiviteter i 1994.

Skriv ut siden