Bladet Forskning

UNIS er en suksess

Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) blomstrer. Sterkt motiverte studenter fra hele verden får undervisning på høyt nivå, oppnår gode resultater og får opplevelser for livet.

Jarle Nygard har fått være med på den rekordraske utviklingen av dette enestående lærestedet. Han har permisjon fra sin stilling som avdelingssjef i Norges forskningsråd for å være direktør ved UNIS. – Høsten 1992 bestemte daværende utdanningsminister Gudmund Hernes at det skulle etableres universitetsstudier i Longyearbyen, forteller han. – Det skulle skje i form av et samarbeid mellom den norske regjeringen og de fire universitetene i fastlands-Norge. Lærestedet fikk navnet Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).

Allerede ett år senere var de første 23 studentene på plass og fikk undervisning i arktisk geologi og arktisk geofysikk. Året etter kunne UNIS også tilby emner i arktisk biologi. Undervisningen er ment som et supplement til studier ved universitetene på fastlandet, og ligger på mellomfags-, hovedfags- og doktorgradsnivå.

I august i fjor stod universitetsbygningen ferdig, og nå i høst var ytterligere et fagområde, arktisk teknologi, kommet på dagsordenen. – Med rundt 100 studenter og snart 35 forskjellige emner er tilbudet nå kommet dit det skulle, og det er ikke meningen å utvide det ytterligere, sier Nygard.

Den nye universitetsbygningen på 3200 kvadratmeter gir svært gode betingelser for studentene, med bl.a. moderne laboratorier, datarom, lesesaler og stort auditorium.

UNIS´ administrasjon består bare av seks personer inkludert bibliotekar og tekniker, mens det er 12 vitenskapelige ansatte og sju professor II-stillinger. Det er en utstrakt bruk av gjesteforelesere; 66 stykker i løpet av 1995. I studentenes årsrapport for fjoråret står det: "Bruk av gjesteforelesere, som gjerne er blant de ledende på sitt felt i verden, er svært inspirerende og gir dessuten viktige kontakter for oss studenter med tanke på fremtidige studier og arbeid."

Integrering i samfunnet

– Vi ønsker at UNIS skal bli en integrert del av det lille samfunnet i Longyearbyen, presiserer Nygard. – Med bare 1200 innbyggere er over 100 mennesker en betydelig tilvekst til byen. Universitetsledelsen jobber for at hver student skal ha lengst mulig opphold innenfor det som er rammen. De fleste studentene følger undervisning i ett år, og noen fortsetter med hovedfagsstudier etterpå.

UNIS har ingen fritidstilbud som korps eller idrettslag, men vil at studentene skal delta i de lokale foreningene for å integreres best mulig i lokalsamfunnet. Det er allerede studentene som utgjør ryggraden i mange av de lokale lagene og foreningene, smiler Nygard fornøyd.

– For et drøyt år siden hadde ikke UNIS noen studenter som holdt på med hovedfagsoppgave, men nå er det allerede 35 av dem. Svalbard er jo som et eneste stort laboratorium for arktisk geologi, geofysikk og biologi, sier han entusiastisk, men presiserer at universitetet ikke nødvendigvis bare skal undervise i naturfag. – Det finnes andre relevante fag der dette miljøet kan utnyttes, som arkeologi, kulturminneforskning og sosiologi.

For øyeblikket er det tre eksternt finansierte doktorgradsstudenter ved UNIS, og i høst hadde lærestedet sin aller første disputas. Oppgaven hadde tittelen "Optical studies of proton aurora".

30–50 prosent av studentene er utenlandske, og de kommer fra hele verden. Foreløpig er det riktignok en hovedvekt på Norden, men for øyeblikket har UNIS bl.a. to studenter fra Kina og én fra Nepal. All undervisning foregår på engelsk.

– For øvrig er ca. 50% prosent av studentene jenter, og det første UNIS-barnet er allerede født, ler Nygard.

Ikke gjenomsnittsstudenter

Universitetsstudiene på Svalbard er sterkt subsidiert av den norske staten. Det er ingen studieavgifter utover semesteravgiften, heller ikke for utenlandske studenter, og UNIS skaffer studentene hybel som de ikke betaler mer for enn det ville kostet på fastlandet. – Men det er flinke og sterkt motiverte studenter som kommer hit, sier direktøren. I landsgjennomsnitt regner man med 10–40 prosent stryk til eksamen i tilsvarende emner, mens det ved UNIS hittil har skjedd én gang at noen strøk i et emne. – Det er så å si ikke frafall blant studentene (hittil er det bare én som har gitt opp og reist hjem), og de får karakterer som ligger langt over gjennomsnittet.

– UNIS er kort og godt vellykket, stråler direktøren. Det er mange søkere, studentene oppnår gode eksamensresultater, andelen hovedfagskurs er økende, andelen utenlandske studenter er økende og andelen hovedfags- og doktorgradsstudenter er økende.

UNIS ønsker å bli en attraktiv samarbeidspartner for universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden. På sikt er det meningen at UNIS skal danne en kjerne i Svalbard Science Centre (SSC), et internasjonalt senter med ekspertise på forskning og undervisning.

– Som ved andre universiteter er undervisningen ved UNIS forskningsbasert, og forskningen skal bidra til å profilere lærestedet internasjonalt, sier Nygard. – Vi har også et økende samarbeid med miljøet i Ny-Ålesund, hvor en rekke internasjonale forskningsinstitusjoner er stasjonert. Dessuten har vi et stadig økende samarbeid med universitetene i Norge, Norsk Polarinstitutt og norske bedrifter, samt med EISCAT her i Longyearbyen.

Etter at The EISCAT Svalbard Radar hadde sin offisielle åpning i sommer, har vi merket en betydelig pågang mot UNIS når det gjelder etablering av atmosfæreforskningsprosjekter i Longyearbyen, forteller direktøren.

Geværskyting obligatorisk

Alle nye UNIS-studenter gjennomgår et obligatorisk sikkerhetskurs som bl.a. omfatter bruk av gevær og "isbjørnteori". De fleste studentene er aktive friluftsmennesker, og isbjørnfaren må tas alvorlig. Ingen beveger seg utenfor bebyggelsen uten geværet hengende over skulderen. Men med en fornuftig atferd kan de glede seg over et friluftsliv som overgår det meste, med muligheter for brevandring, kajakkpadling, ski- og snøscooterturer og mye annet. På begynnerkurset får studentene også lære om naturforholdene på Svalbard, samt bl.a. om bruk av snøscooter og om å kle seg riktig.

Den toppmotiverte og ferdigkursede Svalbard-studenten står klar til å sluke kunnskaper, naturopplevelser og ikke minst sosiale erfaringer.

Skriv ut siden