Bladet Forskning

Turistene lar bilen stå

Reiselivsforskning er et viktig satsingsområde for Høgskolen i Finnmark. Ett av resultatene er den store Nordkapp-undersøkelsen, som ble lagt fram i sommer i samarbeid med Finnmarksforskning. Konklusjon: Turistenes reisemønster er i ferd med å endre seg, og det må næringen snarest ta til etterretning.

Skrevet av: bjarne røsjø

Høgskolens seksjon for reiseliv sorterer under Avdeling for nærings- og forvaltningsfag, som ledes av Geir Schulstad. – Jeg opplever at vi har fått god respons på det vi gjør, og studenter fra hele landet kommer til oss for å studere reiseliv. Vi har lagt vekt på å ha tett og god kontakt med både næringsinteressene, brukerne og det internasjonale forskningsmiljøet, forteller Schulstad.

En av konklusjonene i Nordkapp-undersøkelsen, som ble gjennomført som en spørreundersøkelse blant reisende som hadde vært på Nordkapp, er at reisemønsteret er i ferd med å endre seg. – Det er utbredt enighet i markedet om at den bussbaserte turismen fra Europa kommer til å gå tilbake, og vi ser det samme med biltrafikken. Det som da må bli alternativet, er at turistene kommer med fly, forteller førsteamanuensis Arvid Viken.

– Denne endringen er allerede i ferd med å skape problemer for turistnæringen, som har lagt opp et tilbud basert på at folk kommer kjørende den lange veien nordover langs E6. Men hvis turistene kommer med fly, må det utvikles et helt annet apparat for å ta imot dem. Turistene vil neppe dra hjem igjen med fly dagen etter at de kom til Finnmark. Løsningen må derfor bli å utvikle et bedre tilbud til dem mens de er i Finnmark, mens tilbudene langs "løypa" må finne seg i å bli mindre viktige, mener Viken.

– Hvorfor vil turistene komme med fly istedenfor med bil og buss? Blir de provosert av at det koster penger å komme inn på Nordkapp-platået?

– I media har man til dels gitt turistanlegget på Nordkapp skylden for en svikt i turismen, men i virkeligheten er det slik at turistene synes det er flott å komme dit. Undersøkelsen vår viser at det ikke er noe i veien med tilbudet på Nordkapp, men at det er den lange veien som er problemet. Folk vil rett og slett ikke kjøre bil eller buss i dagevis! fastslår Viken.

Skriv ut siden