Bladet Forskning

Strategiske pasninger

Det er "førforskningsmeldingstider", og Forskningsrådet satser på strategisk og politisk arbeid som aldri før. Ny direktør på feltet er ansatt, og hun varsler mer trykk på rådgivningen til regjering og storting.

Kari Kveseth begynner sitt virke som strategidirektør mens den nye og mye omtalte stortingsmeldingen om forskning finpusses. I november 1997 leverte Forskningsrådet et omfattende innspill (kortversjon ligger på Internett: http://www.forskningsradet.no) til meldingen, der det var tre hovedbudskap: 1) Økte bevilgninger til forskning. 2) Ny giv for grunnforskningen og mer midler til avansert vitenskapelig utstyr. 3) Økt satsing på næringsrettet forskning – ikke minst for å utløse mer forskningssatsing fra næringslivet selv. Sterkt fremhevet var også rådet om et tverrdepartementalt budsjettsystem for å sikre en helhetlig forskningspolitikk.

TRYKK: — Hovedutfordringen blir å styrke Forskningsrådets rådgivning til Regjeringen og Stortinget ved å gi mer trykk på analysesiden, sier strategidirektør Kari Kveseth. (Foto: Mona Gravningen Rygh)

– Og dette er vårt arbeidfelt, sier Kveseth. – Vi skal lage slike innspill både i politisk og faglig sammenheng. Vi skal dekke et bredt spekter av temaer og promblemstillinger, og få fram et politisk og faktabasert underlag for prioriteringer – dvs. overordnede strategier for norsk forskning.

Kveseths visjon for området Strategi er å være en respektert, punktlig og modig forskningspolitisk aktør. – Vi produserer noe som noen andre skal bruke, selv om vi selvsagt ikke kan gjøre det alene. Det skjer i samspill med de andre områdene i Forskningsrådet og med hele forskningssystemet.

Hva er en strategi?

–  En strategi er å vise hvor man vil og hvordan man skal komme dit. Men man må vite hvor man er, før man tenker på hvor man vil, presiserer hun. – Derfor vil jeg legge stor vekt på analyser og dokumentasjon, sier Kveseth, som også vil skjele sterkt til internasjonale forhold. – Det gjelder å sikre et bredest mulig grunnlag for å lage gode strategier og for at Forskningsrådet skal være en aktør som setter den forskningspolitiske agendaen. Men analyser er ikke et hokus pokus-middel, de kan også være farlige, legger hun til. – Det hersker forskjellige virkelighetsoppfatninger, tall plukkes for å underbygge det en liker, og under makrotallene kan det skjule seg helt andre bilder på mikronivå.

En strategi er ikke bare noe som skal godkjennes av Hovedstyret, det er noe som skal brukes. Da må man kommunisere, både internt og eksternt, og både underveis i prosessen og om resultatet. I sin ledelse av området Strategi vil Kveseth derfor være svært bevisst på arbeidsformene: – Vi skal skape merverdi, kommunikasjon, integrasjon, og – ikke minst – resultater.

Ta den ballen!

– Siden dette er en presentasjon, må vi få litt om privatpersonen også.

– Det viktigste å si om mitt privatliv, er at jeg skjermer det!, repliserer hun, og ser ut til å ville skifte tema – men fortsetter: – Det betyr at jeg sørger for å ha nok tid til å være privatmenneske. – Jeg tar ferie når jeg har ferie, og hver helg sørger jeg for å få brukt meg selv i skog og mark. Slik skaffer jeg meg overskudd – og så liker jeg å leke litt: Det er fascinerende at man kan bli så engasjert av å løpe etter en ball! Hun tenker ikke da på det ukjente antallet baller hun til enhver tid har i luften, men på håndballen, som hun har lekt med fra barndommen av og på et bedriftslag siden 70-tallet. – Der og da er det ingenting annet som betyr noe, enn å få fatt i den ballen. Det er mentalhygiene, det!

Kari Kveseth

  • Dr.philos. i kjemi 1979
  • Direktør for Forskningsavdelingen i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1986–92
  • Direktør for Området for naturvitenskap og teknologi i Forskningsrådet 1993–98
  • En rekke nasjonale og internasjonale tillitsverv i forskningsrelaterte bedrifter og institusjoner

Skriv ut siden