Bladet Forskning

Søknadsstatistikk for Fri prosjektstøtte i 2011

Skrevet av: synnøve bolstad

Forskningsrådet mottok til sammen 1006 søknader til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) for 2011. Av disse ble 117 innvilget. Det gir en innvilgelsesprosent på kun 12. Mange gode søknader måtte altså avslås fordi budsjettet ikke strakk til.

Totalt søkt beløp var 6,5 milliarder kroner over en prosjektperiode på fire år. Til sammen ble det innstilt søknader med karakter 6 og 7 (der 7 er høyeste) for 1,9 milliarder kroner. Langt fra alle fikk finansiering. Prosjekter for om lag 530 millioner kroner slapp igjennom nåløyet i årets søknadsbehandling.

Dersom dette fellesløftet (se også Universitetene på banen for fri prosjektstøtte) blir en realitet, vil nesten alle de beste FRIPRO-søknadene fra universitetene kunne få midler.

Skriv ut siden