Bladet Forskning

Samfunns- vitenskapene styrkes i IGFA

Området for miljø og utvikling (MU) i Norges forskningsråd arrangerte i månedsskiftet september/oktober det årlige møtet i International Group of Funding Agencies (IGFA). Norge har vært pådriver for økt samfunnsforskning i IGFA-sammenheng i flere år, og under årets møte kom det et gjennomslag for det norske engasjementet.

Skrevet av: bjarne røsjø

IGFA ble etablert i 1990 som et uformelt forum for organisasjoner som støtter forskning knyttet til globale miljøendringer (Global Change Research). Formålet med IGFA er å fremme slik forskning og koordinere den mellom medlemslandene, som til sammen bruker ca. 13 milliarder kroner i året til formålet. IGFA-samarbeidet gir bedre mulighet for utnytting av de tilgjengelige midlene på området globalt sett.

IGFA består av 21 land samt EU-kommisjonen, og de fleste medlemslandene er fra den industrialiserte delen av verden. Under årets møte på Voksenåsen hotell i Oslo fra 29. september til 3. oktober var det bred enighet om at flere land med overgangsøkonomi bør komme med i organisasjonen, og det ble utpekt nøkkelpersoner som fikk i oppdrag å kontakte aktuelle lands myndigheter for å oppnå dette.

Tverrfaglighet

IGFA-møtene fungerer som et samordningsorgan for representanter på høyt nivå fra medlemslandenes forskningsråd, departementer og andre organer som har med forskningsbevilgninger å gjøre. Organisasjonen har helt fra starten av lagt vekt på å oppnå en tverrfaglighet mellom samfunnsvitenskapene og naturvitenskapene, og de siste årene har samfunnsvitenskapene blitt styrket for å oppnå en bedre balanse.

Den samfunnsvitenskapelige fremgangen fortsatte under årets møte, da IHDP-programmet (International Human Dimensions of Environmental Change Programme) opplevde en bred aksept etter at Arild Underdal, som er nestleder i Forskningsrådets hovedstyre og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, la fram en revidert programskisse. Underdal er nestleder i IHDP-programmets internasjonale styringskomité, og etter innlegget ble det klart at flere land enn tidligere er klare til å bidra med midler. USA kunngjorde et bidrag på 150 000 dollar (975 000 kroner) over bordet.

Under møtet kom det også fram at et overveiende flertall av medlemslandene – med Japan som et viktig unntak – opplever stagnasjon eller nedgang i bevilgningene til forskningsfinansiering. Innstramningene rammer alle områder, og forskningen som IGFA skal fremme, er verken bedre eller verre stilt enn annen forskning.

Arrangørene i MU benyttet også anledningen til å presentere norsk forskning og forskningsadministrasjon. Dette ble gjort i et nasjonalt program på Fram-museet og Sjøfartsmuseet, hvor hovedvekten i presentasjonen ble lagt på norsk polarforskning knyttet til globale miljøendringer.

Skriv ut siden