Bladet Forskning

Rekordoppslutning om Forskningsdagene 2000

I år var det nærmere 850 arrangementer fordelt på i alt 125 arrangører under Forskningsdagene. Dette er en sterk økning fra i fjor.

Skrevet av: siw ellen jakobsen

TIL TOPPS: Rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare R. Norum, var med på å markere åpningen av Forskningsdagene 2000 i Oslo. Her avdukes Prosessindustriens Landsforenings (PIL) installasjon Forskning – Det uoppdagede land. (Foto: Anita K.L. Thorolfsen)

– Det er svært gledelig at Forskningsdagene øker både i omfang og innhold. Det er også hyggelig at vi har klart å markere Forskningsdagene som et sted der kunnskapstørke blant folk flest kan slukkes, sier prosjektleder for Forskningsdagene, Siv Natvig.

Fredag 22. september foretok informasjonsdirektør Paal Alme i Forskningsrådet den offisielle åpningen av Forskningsdagene på Zachariasbryggen i Bergen. Hele forskningsmiljøet i Bergen var da med, fra Havforskningsinstituttet til Haukeland Sykehus. De ti neste dagene var det en stor aktivitet og mye engasjement på høyskoler, universiteter, institusjoner og bedrifter rundt omkring i landet.

Forskningstorget i Trondheim og forskningsgaten Karl Johan i Oslo er sammen med kunnskapsfestivalen på Zachariasbryggen i Bergen de som har nådd ut til flest. – I år var det mye generelt god formidling av forskning til folk flest. Det har vært mange populære temaer presentert av forskere som har vært gode til å forenkle budskapene, sier Natvig. Nytt av året var blant annet stand-up forskere på Café Sting i Stavanger, som i løpet av 20 minutter skulle presentere prosjektene sine for allmennheten. Dette var et svært populært arrangement, som blant annet TV2 hadde innslag fra.

Oppmerksomheten i pressen har vært spesielt god i år. I tillegg har både næringsliv og skoler vært sterkere med enn før. – Jeg tror vi kan slå fast at arrangementet har klart å markere seg som et populært publikumsarrangementog er i god utvikling. Det er vi svært fornøyd med, sier Natvig.

Skriv ut siden