Bladet Forskning

Publisering for hvem, når og hvordan?

Per M. Jørgensen, professor Botanisk institutt Universitetet i Bergen

Det synes som om Mac Donald og Kaldhussæter i sin iver etter å vise hvor flott elektronisk publisering er, har glemt utgangspunktet for diskusjonen, der Bernt primært ønsket større alminnelig tilgang på det forskere gjør, og mente at dette skulle gjøres ved å tvinge forskere til å legge ut sine funn på nettet. Jeg for min del mente at dette ikke ville hjelpe på det generelle formidlingsproblemet, da det bare er de få ekspertene på området som vil forstå ufordøyde data. Jeg oppfattet heller ikke Bernt slik at han tenkte på selve forskningsprosessen.

At data til dette formålet med fordel kan presenteres elektronisk, er åpenbart. Men jeg konstaterer at mine tanker nok ikke er så komplekse at deres strukturering ødelegger for formidlingen av resultatene – tvert imot. Men andre, og åpenbart hovedsakelig humanister og samfunnsforskere med mer høytflyvende tanker i alle retninger, kan nok trenge det bedre.

Men jeg har en fundering: vil enkeltforskere frivillig slippe ut rådata og ideer på nettet til hvem som helst? Forskere vil jo gjerne selv velge sine samarbeidspartnere i en forskningsprosess. Dette har jo fungert før ved møter, samtaler og brevvekslinger. Dette høres nok noe egoistisk og begrensende ut. Men vi lever i en verden der det er kamp om forskningsmidler etc., og der det dessverre er forskere som vil kunne utnytte andres foreløpige resultater til egen fordel. Dette er naturligvis en form for egoisme som virkelig skader forskningen, og gjør den ideelle utvekslingen av resultater som de to forfatterne ønsker, vanskelig å realisere i den generelle formen Bernt tenkte seg. Men det lar seg nok gjøre i dialog med forskere man har tillit til. Med andre ord: forskningsprosessen ser ut til å måtte fortsette som en lukket prosess mellom initierte forskere. Dette betyr ikke at forskningsresultatene trenger å være utilgjengelige. Man må på et tidspunkt sette seg ned og sammenfatte i en eller annen form for publikasjon, og den kan for min del gjerne være elektronisk.

Jeg er som resultat av ovenstående innlegg bare blitt enda mer overbevist om at man ikke på et hvilket som helst tidspunkt bør gå offentlig ut med sine resultater.

Skriv ut siden