Bladet Forskning

Programkutt skaper strid

Frustrasjon over Forskningsrådet og situasjonen for forskning og utvikling innen bygg- og anleggsbransjen.

Skrevet av: ingar myking

UTFORDRER: Direktør Sverre Larsen i Byggenæringens Landsforening utfordrer Forskningsrådet til å ha tillit til bygg- og anleggsbransjen. (Foto: Ingar Myking)

Det var stor turbulens under åpningen av Forskningsrådets Bygg og anlegg- konferanse (BA-konferanse) i desember. Representanter fra bygg- og anleggsbransjen møttes her for å diskutere forskning og utvikling (FoU), og Forskningsrådets program for forskningsbasert næringsutvikling i bransjen, BA-programmet.

Et forslag om budsjettkutt på 30 millioner, en strategiplan som ingen synes vil fungere og programstyremedlemmer som hadde trukket seg i protest, var noe av bakgrunnen for den anstrengte stemningen.

Mangler analyser

– Vi vil gjerne samarbeide med Forskningsrådet, men til nå har BA-programmet vært en fiasko, sa den samme Sverre Larsen, administrerende direktør for Byggenæringens Landsforening (BNL), som samler 5000 bedrifter og 50 000 ansatte. Han mente at samarbeidet med Forskningsrådet under tidligere programmer hadde vært positiv, men at det nåværende har fått en strategi preget av en prosesstenkning som passer best for byråkrater og professorer. – Forskningsrådets overordnede strategi for næringsrettet FoU er god, men denne siste om BA-næringen mangler analyser og kan i beste fall karakteriseres som useriøs, hevdet Larsen, og fikk applaus fra salen. Han mente videre at Forskningsrådet viser altfor lite tillit til bransjen. – Underlig med tanke på at vi sysselsetter 20 prosent av landets arbeidstakere og omsetter samlet for over 130 milliarder kroner årlig, avsluttet Sverre Larsen.

Misforståelser

– Jeg tror det er en del misforståelser ute og går her, mente Erik Skaug, direktør for Området for industri og energi i Forskningsrådet. – For det første er det BA-næringens egne tillitsmenn som sitter i programstyret, og dermed lager strategien. Så skyld heller på deres egne. Dessuten må jeg minne om at Forskningsrådets oppgave er å stimulere til at det norske samfunnet er forskningsbasert både i næring og styring, ikke å subsidiere enkeltbransjer som for eksempel bygg og anlegg, sa Skaug. Han minnet om at det var lagd en "Strategi for næringsrettet forskning", som skal danne grunnlaget for hva Forskningsrådet gjør innenfor næringslivet.

Han mente videre at strategidokumentet til BA-programmet var for omfattende og for lite presist til å tydeliggjøre kompetansebehovet i BA-næringen. – Dessuten har vi et troverdighetsproblem. Vi får ikke formidlet godt nok at penger til FoU er helt nødvendig for å bygge opp en fremtidsrettet næring. NHO og bedriftene er på banen en gang i året, rundt budsjettider, og det holder ikke for å synliggjøre behovene, påpekte direktøren. Skaug var også opptatt av at bedriftene selv måtte vise større vilje til å satse på FoU. – Særlig de små og mellomstore bedriftene har et langt stykke igjen å gå. Jeg tror at dere i årene fremover må satse på å bygge "vinnende koalisjoner". Flere bedrifter må gå sammen med forskningsinstitutter og andre forskningsmiljøer, for i fellesskap å skape innovasjon, understreket Erik Skaug.

I lys av den situasjonen som har oppstått innenfor BA-forskningen, mener Skaug at det nå er grunn til å legge kortene på nytt. – Dette innebærer et nært samarbeid med næringsorganisasjonene – ikke minst BA-rådet, som samler alle innen BA-næringen – for å finne fram til organisasjonsformer, strategier og planer for den videre virksomheten, mente Skaug.

Skriv ut siden