Bladet Forskning

Nytt hovedstyre oppnevnt

Regjeringen oppnevnte 6. oktober nytt hovedstyre til Norges forskningsråd.

Hovedstyret oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år. Hovedstyret skal sammensettes av personer med bred innsikt i samfunnsspørsmål, næringsliv og forskning. Hovedstyret har 11 ordinære medlemmer og fire numeriske varamedlemmer. Kongen oppnevner leder og nestleder. I interne administrative saker suppleres Hovedstyret med en representant for de ansatte i administrasjonen.

Det nye Hovedstyret består av:

 

 • Direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret, Oslo (leder) – ny
 • Konsernsjef Øivind Lund, ABB, Drammen (nestleder) – ny
 • Professor Rigmor Austgulen (medisin), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim – ny
 • Daglig leder Anne Breiby, egen virksomhet, Ålesund
 • Nestleder Gerd-Liv Valla, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Oslo – ny
 • Professor Roy H. Gabrielsen (geologi), Universitetet i Bergen – ny
 • Forskningsdirektør Ingvild Broch, Universitetet i Tromsø – ny
 • Professor Dag Olav Hessen (biologi), Universitetet i Oslo – ny
 • Seniorrådgiver (IT) Tom Scharning, daVinci Consulting, Oslo – ny
 • Høgskoledosent Knut Brautaset, Høgskolen i Agder, Grimstad – ny
 • Daglig leder Heidi Sørensen, Grønt Lys, Oslo – ny
 • Spesialrådgiver Mari Nes, Medisin og helse, Norges forskningsråd (ansattes repr.)

 

Varamedlemmer:

 

 • Markedsdirektør Gabriella Dånmark, Matforsk, Ski (1. vara) – ny
 • Forretningsdirektør Martha Kold Bakkevig, Core Convergence AS, Haugesund
 • Daglig leder Heidi Meland, Kunnskapssenteret i Gildeskål, Gildeskål – ny
 • Direktør Willy Mo, Telemarksforsking-Bø, Skien – ny
 • Rådgiver Frank Norderhaug, Industri og energi, Norges forskningsråd (ansattes repr.)

 

Hovedstyrets nye leder Frøydis Langmark ble portrettert i Forskning nr. 6/97, Dag Olav Hessen ble portrettert i nr. 6/98 og Ingvild Broch i nr. 2/00.

Skriv ut siden